Aktuální smlouva o půjčce

Datum publikování: 03. 01. 2019
Smlouva o půjčce je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které budete podepisovat v okamžiku, kdy si chcete půjčit peníze nebo když je budete půjčovat. Proto byste měli být obeznámeni o tom, jaké informace jsou dle Občanského zákoníku naprostou nezbytností pro smlouvu o půjčce.
Smlouva o půjčce je jedním z nejpodstatnějších dokumentů při procesu půjčování peněz. Tato listina je uzavírána mezi věřitelem a dlužníkem a její náležitosti jsou dány Občanským zákoníkem. Na takovou smlouvu v trochu širším rozpětí narazíte určitě v okamžiku, kdy si budete chtít půjčit peníze u bankovní či nebankovní společnosti. Taková smlouva o půjčce by však měla být sepsána i tehdy, když si budete půjčovat peníze od svého známého nebo tomu bude naopak. Jde o dokument, kterým se kryje především věřitel, jemuž má dlužník splatit požadovanou částku. A co je nepostradatelnou součástí takové smlouvy?

Základní údaje ve smlouvě o půjčce

Aby smlouva vůbec platná a dalo se na ni odvolávat, musí splňovat některé nepostradatelné náležitosti. Ty by měly započít hlavně informací o tom, kdo je věřitel a kdo dlužník. Věřitel je osobou, která půjčuje peníze. Dlužník je ten, kdo je přijímá. Dalším bodem smlouvy o půjčce je uvedení předmětu smlouvy. Ve své podstatě to může být cokoliv. My se však věnujme tomu, že jde o půjčení peněz. Vždy musíte uvést jejich přesné množství. K výplatě této sumy obvykle dochází v hotovosti při podpisu smlouvy oběma zúčastněnými. Výjimkou však není ani to, že je uveden bezhotovostní převod do určitého dne. Následovat musí informace o tom, kdy dlužník věřiteli vrátí danou finanční sumu. I zde je vyžadováno místo, popřípadě způsob předání peněz. U vyšších peněžních částek to pochopitelně bývá bezhotovostní převod. Chybět nesmí ani odstavec věnující se odměně za takovou zápůjčku. Často jsou to procenta z cílové částky. Každý věřitel by se měl zároveň dobře chránit před tím, kdyby se dlužník opozdil se splatností nebo tento proces zdržoval. Proto by měla smlouva o půjčku obsahovat také část věnující se sankčním poplatkům.

Datum a podpis

Nepostradatelnou součástí smlouvy o půjčku musí být pochopitelně datum podpisu a samotné vlastnoruční podpisy obou aktérů. Jestliže podobný proces realizujete soukromě mezi dvěma subjekty, vyplatí se navštívit notáře a podpis stvrdit přímo před ním. A pokud je vám smlouva o půjčce naprosto cizí, respektive její znění, i zde vám může být nápomocen notář či právník, který ji zkontroluje nebo sepíše přímo na míru dané situaci. V takovém případě počítejte s úhradou příslušného poplatku.