Bonita klienta je důležitým faktorem. Nepodceňujte ji

Datum publikování: 21. 01. 2019
Bonita klienta je jedním z nejdůležitějších faktorů při schvalování žádosti o půjčku. Je jedno, zda jde o bankovní či nebankovní úvěr, vždy je přihlíženo k celkové bonitě žadatele. Zjistěte, jaké věci ovlivňují velikost bonity a to, jakým způsobem ji navýšit.
Na pojem bonita klienta můžete narazit především v okamžiku, kdy se rozhodnete půjčit si peníze, ať už půjde o klasický úvěr nebo hypotéku. Tento výraz je mnohými žadateli o finance hodně podceňován, přitom je v rámci schvalovacího procesu pravděpodobně tím nejdůležitějším, co rozhodne o tom, zda peníze získáte či nikoliv.

Vysvětlení pojmu „bonita klienta“

Bonita klienta je to samé jako solventnost klienta. Bonita prozrazuje, do jaké míry jste schopni splácet své úvěrové závazky v patřičných termínech. Je naprosto zřejmé, že bankovní i nebankovní společnosti půjčují peníze pouze klientům bonitním, díky čemuž mají záruku včasné návratnosti vydaných finančních prostředků.

Bonita je svým způsobem hodnota, která vzniká na základě mnoha faktorů, čímž je dosaženo její odlišné výše. Setkat se můžete i s tím, že některé typy půjček vyžadují průměrnou bonitu žadatele, jiné si naopak žádají tu nejvyšší bonitu. Typickým příkladem je třeba krátkodobá půjčka do výplaty v porovnání s hypotékou na částku v řádu stovek tisíc korun.

Co ovlivňuje velikost bonity klienta?

Svou bonitu do jisté míry můžete odhadnout sami, respektive byste si měli být jisti tím, že své závazky jste schopni bez sebemenšího problému splácet. Jinak pravděpodobně asi ani nemá cenu půjčovat si peníze, s nimiž byste se mohli akorát tak zadlužit.

Poskytovatelé úvěrů přihlížejí při posuzování bonity hned k několika údajům. Níže vám prezentujeme ty nejzásadnější, na něž se pochopitelně mohou nabalovat mnohé další.

  • Příjmy a výdaje žadatele – Pravděpodobně jeden z nejpodstatnějších elementů prozrazujících, kolik vám měsíčně zbyde peněz i po zaplacení ostatních výdajů, jakými jsou jiné půjčky, kontokorenty, kreditní karty a podobně. Na základě toho lze pracovat s čistým příjmem klienta.
  • Věk žadatele a rodinný stav – Velkou roli hraje také věk, protože většina úvěrů je poskytována od 18 do 65 let, čemuž je třeba přizpůsobit celkovou dobu splatnosti. Přihlíženo je i na to, zda jste ve svazku rodinném nebo rozvedeni a platíte alimenty, popřípadě kolik máte dětí.
  • Vzdělání a pracovní pozice – Údaje vypovídající o tom, jaký máte aktuální příjem, zda jste schopni kariérního růstu a jestli máte v okamžiku ztráty zaměstnání větší šanci na nalezení nové práce. Je pravdou, že vyšší bonitu mají logicky vysokoškolsky vzdělaní žadatelé.
  • Záznamy v registrech dlužníků – Prověření aktuální a minulé platební morálky o vás vypoví mnohé a může se kladným i negativním způsobem zapsat do vaší celkové bonity.

Podobných faktorů je přezkoumáno více než dost. Najít se pochopitelně mohou i takové, které vám můžou uškodit. Kromě již zmíněného záznamu v databázi dlužníků to bude insolvence a v tom nehorším případě také exekuce.

Zvyšte si celkovou bonitu

Pokud tušíte, že vaše bonita nebude při žádosti o úvěr závratná a vaše šance na získání půjčky klesají, máte pochopitelně šanci tento stav pozitivním způsobem ovlivnit. Svoji bonitu totiž můžete přirozeně zvýšit. A to tak, že s vámi o finanční produkt bude žádat spolužadatel. Nemusí to být jen manželka či manžel, ale také naprosto jiný člověk. Díky ručení se zvyšuje vaše celková bonita a vy máte pochopitelně větší šanci na schválení žádosti.