Co je to životní minimum a jaká je jeho výše?

Datum publikování: 21. 01. 2019
Zjistěte, jestli máte nárok na životní minimum. Začtěte se do tohoto článku a o tomto termínu se toho dozvíte daleko více. Například, co to vlastně znamená životní minimum a co si pod ním představit. Sdělíme vám také, jaká je jeho aktuální výše.
V oblasti financí existuje spousta pojmů, jejichž významu je třeba přikládat důležitou váhu a znát je. Pokud jde o sociální sféru, svou významnou roli hraje životní minimum. Význam tohoto slovního spojení je znám pravděpodobně každému. Pojďme si jej ale představit trochu oficiálně a se všemi přidruženými informaci.

Životní minimum je definováno, jako minimální společensky uznatelný příjem sloužící pro zajištění osobních potřeb a výživy. Tento typ sociální dávky se upravován zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

K čemu slouží životní minimum?

Životní minimum slouží pro adresnou pomoc rodinám s dětmi. Neřeší náklady na bytovou situaci, ale pouze na uspokojení základních životních potřeb. Vztahuje se nejenom na dospělé jednotlivce, ale také na děti v odpovídajícím věku.

S výrazem životní minimum se kalkuluje například při stanovení alimentačních povinností, v případě pěstounských dávek nebo při výpočtu finanční pomoci v nejrůznějších sociálních situacích. Všude tam hraje životní minimum významnou roli.

Životní minimum mohou pobírat nejenom dospělé osoby, mezi něž patří třeba rodiče, manželé a registrovaní partneři. V případě posuzovaných osob se lze zmínit také o nezaopatřených dětech, včetně těch nezletilých zaopatřených.

Velikost životního minima

Výše životního minima je definována z nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Odlišné částky jsou prezentovány na základě toho, o jakou osobu se vlastně jedná. Níže uvedené sumy se vztahují vždy za každý kalendářní měsíc.
  • Životní minimum pro jednotlivce činí 3 410 Kč.
  • Životní minimum pro první osobu v domácnosti činí 3 140 Kč.
  • Životní minimum pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem činí 2 830 Kč.
  • Životní minimum pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let činí 1 740 Kč.
  • Životní minimum pro nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let činí 2 140 Kč.
  • Životní minimum pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let (nezaopatřené) činí 2 450 Kč.
V každé domácnosti se může samozřejmě nacházet odlišné množství osob majících nárok na životní minimum. Pak se životní minimum celé rodiny počítá součtem dílčích životních minim dle výše uvedených částek.

Kalkulačka životního minima

Jestliže se s velikostí životního minima nechcete počítat svépomocí, můžete pochopitelně využít některou z online kalkulaček na internetu. Ty vám po zadání několika vstupních údajů v podobě přesného počtu členů domácnosti zobrazí celkový nárok na životní minimum.

Životní minimum můžete obdržet poté, co předložíte vyplněnou žádost na příslušném Úřadu práce České republiky.