Daňové novinky pro rok 2018: Poloviční výdajové paušály a přivýdělky do 2 500 Kč bez přiznání

Datum publikování: 02. 01. 2018
Opět se rok s rokem schází a opět je tu čas na daňová přiznání. Letos ale s jednou velkou změnou, která nepotěší nejednoho podnikatele. V červenci totiž poslanci schválili nižší hranice pro uplatňování paušálních výdajů v rámci novely zákona o daních z příjmů.
Výhodou výdajových paušálů je, že snižují základ daně a zjednodušují administrativu. Pro mnohé podnikatele jsou tak nepostradatelnou součástí každoročního daňového přiznání. Za rok 2017 je ale bude možné uplatnit pouze v omezené míře.

Výdajové paušály se dočkají nižších stropů

Osoby samostatně výdělečné činné musí počítat se sníženou hranicí pro uplatňování paušálních výdajů, a to o polovinu na 1 000 000 Kč příjmů. Ti, kteří mají vyšší příjmy než 1 000 000 Kč, mohou využít výdajových paušálů pouze do určitého limitu.
  • Výdajový paušál do 80 %
Nejvyšší výdajový paušál je určen řemeslníkům a lidem podnikajícím v zemědělské výrobě a vodním hospodářství. Ti všichni nově mohou uplatnit výdaje do maximální výše 800 000 Kč.
  • Výdajový paušál do 60 %
60% paušál je určen živnostníkům podnikajícím ve službách a v prodeji zboží. Nově mohu uplatnit výdaje do maximální výše 600 000 Kč.
  • Výdajový paušál do 40 %
40% paušál je určen svobodným povoláním, jako jsou například daňoví poradci, advokáti či makléři. Ti nově mohou uplatnit výdaje do maximální výše 400 000 Kč.
  • Výdajový paušál do 30 %
Nejnižší výdajový paušál je určen lidem, kteří mají příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Nově lze uplatnit výdaje do maximální výše 300 000 Kč.

Jaké další změny přinese novela zákona o daních z příjmů?

Schválený daňový balíček s novelami zákona o daních z příjmů ale podnikatelům pouze nebere. Přináší i výhody, které ocení nejen osoby samostatně výdělečně činné.
  • Sleva na děti a na manželku či manžela
Doposud nebylo možné při použití výdajových paušálů uplatnit daňovou slevu na manželku či manžela s příjmy do 68  000 Kč, omezena byla i sleva na děti. V daňovém přiznání, které budou podnikatelé podávat za rok 2017, je možné obě slevy využít. Avšak pouze za předpokladu, že příjmy OSVČ budou do 1 000 000 Kč.
  • Letos si mohou podnikatelé vybírat
V daňovém přiznání, které budou podnikatelé podávat začátkem příštího roku, si mohou vybrat, zda budou postupovat podle nové úpravy, tedy uplatní nižší limity u výdajových paušálů a vyšší daňové slevy, nebo se budou řídit ještě úpravou platnou pro rok 2016, tedy vyšší limity bez využití daňových slev. V příštím roce OSVČ  na výběr už mít nebudou.
  • Přivýdělky do 2 500 Kč se obejdou bez přiznání
Jednou z dalších změn, kterou nový daňový balíček přináší, je, že kvůli malým přivýdělkům z dohod o pracovní činnosti nebude potřeba podávat daňové přiznání. Jestliže tak zaměstnanec souběžně pracuje u dvou zaměstnavatelů a z jednoho zaměstnání má příjmy do 2 500 Kč, není povinen podávat daňové přiznání.