Daňové přiznání – podrobné informace

Datum publikování: 07. 01. 2019
Daňové přiznání je povinností každého, kdo má nějaký příjem. Nezapomínejte na vyplnění růžového formuláře a včasné odevzdání. Zjistěte, jaké lze využít daňové zvýhodnění a další bližší informace k daňovému přiznání.
Daňové přiznání je aktem, který by neměl podceňovat nikdo, ať už jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Prostřednictvím daňového přiznání státu přiznáváte své příjmy za daný rok. A to všechny, které v plné míře podléhají vyměřené dani státem. Na základě „růžového papíru“ pak státu odvedete vypočtenou daň. Nyní se pojďme daňovému přiznání věnovat trochu podrobněji, ať víte, kdo jej musí podávat, jaká jsou zvýhodnění, možnosti daňových odpočtů a podobně.

Máte příjem? Podáváte daňové přiznání

Tato povinnost se pochopitelně týká každého, kdo má pravidelný příjem, včetně těch, kdo jej mají nepravidelný a ten přesáhne určitou hranici. Typickými příklady jsou běžní zaměstnanci, za které daňové přiznání podává povětšinou zaměstnavatelem. Další velkou skupinou jsou pak podnikající subjekty. Myslet musíte na to, že daňové přiznání se podává vždy za předchozí uplynulý rok a jeho odevzdání je třeba realizovat nejpozději do 3. dubna daného roku. Podávat jej můžete buď v papírové podobě tak, že ho doručíte na adresu příslušného finančního úřadu. Daleko pohodlnější alternativou je podání elektronického daňového přiznání, jež opatříte elektronickým podpisem nebo jej zašlete do datové schránky. I u daňového přiznání pochopitelně existují výjimky, kdy hod nemusíte podávat. Nejčastěji jsou to následující situace.
  • Nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky a další.
  • Dohody o provedení práce od 10 000 Kč měsíčně bez podepsaného prohlášení k dani.
  • Příjmy na základě autorských honorářů do 10 000 Kč měsíčně u stejného plátce.

Snižte si základ daně

Stát dává poplatníkům daně možnost snížit si daňový základ a tím pádem platit menší daně. Tyto částky se každoročně trochu mění. Uplatit můžete například daňové zvýhodnění na všechny svoje děti. Na ně lze pochopitelně uplatnit i školné. Využít lze zvýhodnění v rámci smlouvy o životním pojištění nebo u produktů penzijního připojištění. Tohle všechno jsou věci, které si můžete dát do daní a ve výsledku ušetřit. Na své si mimo jiné přijdou i podnikající subjekty, a to prostřednictvím výdajových paušálů, jež primárně šetří čas strávený s administrativou a umožňují automatický odpočet částky, ze které bude vypočítáván základ daně. V závislosti na druhu podnikatelské činnosti to může být 30 %, 40 %, 60 % a 80 %.

Solidární daň pro bohaté

Pokud patříte mezi občany s vyšším příjmem, nezapomínejte v rámci daňového přiznání na jednu povinnost. Tou je solidární daň ve výši 7 % ještě nad rámec klasické daně ve výši 15 %. A to v případě, že váš roční příjem přesahuje určitou částku. Například v roce 2019 je to suma 1 569 522 Kč.