Jak dopadlo Metropolitní spořitelní družstvo?

Datum publikování: 10. 12. 2018
Metropolitní spořitelní družstvo je družstevní záložnou, která skončila činnost v roce 2013 a spadla do konkursu. Z této společnosti bylo odvedeno spoustu milionů korun a prováděny nekalé finanční praktiky.
  Metropolitní spořitelní družstvo je známo především starší generaci. Jde o družstevní záložnu, jejíž činnost byla zahájena 3. srpna v roce 1999. Současná generace ji zná v trochu jiné souvislosti, a to s poměrně dlouho se táhnoucím konkurzem. Pojďme se ale této družstevní záložně věnovat pěkně od začátku. Její činnost byla od roku 1999 vykonávána dlouhých 14 let. Až do osudného data 19. září 2013, kdy Česká národní banka této instituci odňala povolení ke statutu družstevní záložny. Ta ze dne na den musela přestat vykovávat svoji činnost.

Neoprávněné financování MSD

Metropolitní spořitelní družstvo mnohdy označované zkratkou MSD na krok České národní banky pochopitelně reagovalo, bohužel však neúspěšně. Důvodů proč ukončit činnost této družstevní záložny bylo více než dost. Šlo především o nezodpovědné financování podnikatelských záměrů, a to bez jakéhokoliv složitějšího prověřování a ignorování nejrůznějších předpisů a pravidel. Netrvalo tedy dlouho a Metropolitní spořitelní družstvo na sebe vyhlásilo 18. prosince 2013 konkurs. Insolvenčním správcem se stal Ivo Hala, který tuto činnost vykonával až do 10. září 2015, kdy byl odvolán na základě toho, že nedostal prověrku od Národního bezpečnostního úřadu.

Zahájení trestných stíhání

Po důkladnějším rozboru nekalých praktik Metropolitního spořitelního družstva přišla na přetřes pochopitelně dlouho očekávaná trestní oznámení. Psal se 14. duben 2014, když byli za nejrůznější trestní činy ve spojení s MSD obviněni nejenom bílí koně, ale také významné osoby představenstva. Celkem bylo obžalováno více jak dvacet osob. Ze známých a důležitých jmen této společnosti padla obvinění pro Jana Zavřela, Petra Stránského a Daniela Turečka. Během dlouhých let fungování Metropolitního spořitelního družstva byly vyvedeny stovky milionů korun, a to třeba i přes tři hongkongské společnosti. Ještě, než došlo k odvolání již zmiňovaného Ivo Hala, byla pohledávka MSD v tendru postoupena společnosti AB – Credit, která ji zakoupila za 1,4 miliardy korun. Na závěr se hodí uvést ještě několik faktů o této družstevní záložně.
  • V roce 2012 měla Metropolitní družstevní záložna celkem 44 zaměstnanců.
  • V roce 2013 dosahovala celková aktiva záložny 13,4 miliardy korun.