Jak probíhá oddlužení fyzické osoby?

Datum publikování: 04. 03. 2019
Víte, co je to oddlužení fyzických osob? Prostřednictvím tohoto procesu se můžete do značné míry zbavit svých dluhů. A to tak, že 30 % z nich během pěti let uhradíte a zbývajících 70 % vám bude odpuštěno. Zjistěte, jak je to s návrhem na oddlužení fyzické osoby.

Půjčky jsou snadným a mnohdy příjemným zdrojem finančních prostředků. Nutno však podotknout, že s nimi velice často souvisí také dluhy. Stačí, když si peníze půjčujete a utrácíte bezmyšlenkovitě. Ani se nestihne nadít a můžete být v termínech po splatnosti, které na sebe pochopitelně vážou poplatky a sankce. Pokud by vám taková situace doslova přerostla přes hlavu a výrazným způsobem narušila rodinný rozpočet, existuje ještě jedno schůdné východisko, jak z toho ven.

Je to oddlužení fyzické osoby, které vás připraví o majetek a zároveň se pro vás stane jistým závazkem na dalších pět let. Bohužel, někdy není zbytí a při vyšších dluzích v řádu desítek až stovek tisíc korun je to pravděpodobně jediné řešení, jak zastavit stále narůstající dluhy.

Co je to oddlužení fyzické osoby?

Tento pojem je celkem jasně vypovídající. Představit si pod ním můžete následující. Oddlužení fyzické osoby vám umožňuje splatit pouze část svých dluhů. Zbytek vám pak může být odpuštěn. Konkrétně je to celkem 30 % z celkové dlužné částky. Tu je třeba uhradit nejenom z rozprodání nemovitého a jiného majetku, ale také za pomoci splácení. Tuto částku musíte být schopni uhradit v období do pěti let.

Teprve při splnění všech potřebných náležitostí dojde k plnohodnotnému oddlužení fyzické osoby a vám bude po úhradě 30 % odpuštěna částka 70 % z dluhů.

Splnění základních podmínek

Jestliže si myslíte, že s oddlužením fyzických osob lze nakládat libovolně a dle svého rozmyslu, pak jste značně na omylu. Tento proces musí být schválen na základě vaší žádosti odpovídajícím soudem. Takže ne vždy je vyhověno každému žadateli. Na úspěch mají pochopitelně šanci pouze ti, kdo splní potřebné podmínky. Kromě té výše uvedené nutnosti úhrady 30 % jsou to i některé jiné.

  • Žádat mohou pouze ti, kdo dluží dvěma a více věřitelům naráz.
  • Dluh musí být po splatnosti minimálně 30 dnů a více.

Návrh sám o sobě pak musí splňovat jisté náležitosti a bude doplněn o další údaje, jako je například příjem za poslední tři roky a podobně. Důležité je zmínit, že oddlužení fyzických osob se týká pouze dluhů, které vznikly vám jako soukromým osobám, nikoliv při podnikatelské činnosti.

Povinnosti v rámci pětiletého splácení

Pokud váš návrh proběhne bez jakýchkoliv připomínek, měli byste mít na paměti, že v rámci oddlužení fyzických osob je nutné po dobu pěti let dodržovat jistá pravidla. Mezi ně patří například to, že celou dobu musíte mít práci a nesmíte být nezaměstnaní.

Dále je to také nutnost hlásit insolvenčnímu správci jakoukoliv změnu vašeho bydliště a překládat pravidelně své celkové příjmy. Dokonce se nesmíte vzdávat ani žádného dědictví, protože právě z něho by mohl být hrazen dlužný závazek. A to nejhlavnější na závěr. V rámci oddlužení fyzických osob si nesmíte brát žádné další půjčky.