Jak šel čas s dokumentem zvaným „směnka“

Datum publikování: 18. 01. 2019
Víte, kam až sahá historie směnek? Poznejte tento cenný papír trochu podobněji a zahleďte se do jeho minulosti. Zjistěte, od kdy jsou směnky využívány a jakou měly podobu. Přesuňte se z minulosti až do současnosti.
Směnka je cenným papírem, se kterým se lze setkat nejčastěji v rámci půjčky. Jde o platební neboli zajišťovací nástroj, jež si zakládá na jednoduchosti. Jeho obsahové složení upravuje závazkové vztahy a definuje dlužníka, včetně vypůjčené sumy. Dlužní příslib, jehož historie se píše stovky let.

Historie směnky

Dokumenty nařizující jedné osobě uhradit finanční obnos jiné osobě se mezi lidmi používají skutečně stovky let. V tomto ohledu je však vzhledem k obsahu nelze označit za jednoznačné směnky. Ty typické se začaly objevovat až ve 12. století, konkrétně v Benátkách.

Začali je využívat tamní obchodníci, a to i kvůli používání spousty měn, jež nechtěli mít neustále u sebe, natož ve velkém množství. Proto začali vypisovat směnky, které se staly celkem přínosným nástrojem pro placení. Postupem času kvůli bezpečnosti vydávali směnky pouze bankéři tehdejší doby. Vedle směnky vlastní se začala objevovat i směnka cizí, mnohdy označovaná, jako tažená. V jejich případě historici kalkulují s datem vzniku během 14. století. Jde však pouze o domněnku.

Postupem času se ke směnkám začaly vydávat speciální dopisy prezentující podrobnější platební údaje. Tento doprovodný list pak na nějaký čas téměř vytlačil klasické směnky z trhu.

Změna v 17. století

V sedmnáctém století se začaly směnky opět dostávat do kurzu, a to díky speciálnímu institutu zvanému jako „Indosament“, jímž byl neapolský Pragmatica III z roku 1607. Ten primárně sloužil k převodu směnek a začal tvořit cirkulační cenné papíry. V 18. století se směnky rozšířily v podstatě do celého světa a byly považovány za jeden z nejbezpečnějších platebních prostředků. Dokonce byly takovým předvojem v rámci vývoje papírových peněz.

Zvláštní podoba směnek

Při hlubším zkoumání historie směnek se lze dopracovat až do roku 1100, kdy se jejich pomyslnou odnoží staly záznamové destičky se zářezy označované jako Tally Sticks. Ty se používaly především v Anglii. Po jejich rozlomení si jednu část nechal věřitel a tu druhou dlužník. Z Tally Sticks vzniklo platidlo, které bylo zrušeno v roce 1826.

Současná podobě směnek

Směnky si svou působnost na trhu zachovaly až do dnešní doby, kdy jsou využívány k nejrůznějším účelům. I z tohoto důvodu máte možnost narazit na odlišné typy směnek. Mezi nejpoužívanější patří pochopitelně směnky platební a směnky zajišťovací. Velice často jsou však kategorizovány i podle jejich účelu.
  • Směnka vlastní
  • Směnka cizí
  • Směnka na řad
  • Směnka na viděnou
  • Směnka na doručitele
  • Směnka na jméno
  • Blankosměnka