Jak vysoké je existenční minimum?

Datum publikování: 21. 01. 2019
Existenční minimum představuje minimální náklady na živobytí a základní lidské potřeby. Víte, jak vysoké je aktuálně existenční minimum a z jakého zákona na ně máte nárok? Přečtěte si o existenčním minimu něco více.
Vlivem nejrůznějších životních situací se může kdokoliv z nás dostat do nežádoucích problémů, a to především těch finančních. Když nemáte peníze a už nevíte, na koho se spolehnout, obraťte se na stát, který se o vás ze zákona musí alespoň v omezené míře postarat. A to prostřednictvím existenčního minima, jež je takovou minimální hranicí pro přežití.

Existenční minimum vychází ze zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a má vám pomoci především v hmotné nouzi.

Definice existenčního minima

Pod pojmem existenční minimum si představte tu nejmenší finanční hranici, která je zapotřebí pro přežití. To znamená peněžní prostředky sloužící pro pokrytí základních osobních a vyživovacích potřeb. Sociální podpora, jež je primárně určena pouze pro dospělé osoby nacházející se v hmotné nouzi.

Je pravdou, že existenční minimum mohou čerpat pouze konkrétní dospělí jedinci. Nárok na něj tedy nemá každý. Níže uvádíme seznam těch, kdo nemají šanci získat existenční minimum, které je z velké míry motivujícím prvkem v hmotné nouzi.

  • Občané starší 68 let
  • Ti, kdo pobírají starobní důchod
  • Nezaopatřené děti
  • Osoby v invalidním důchodu třetího stupně

Výše existenčního minima

Existenční minimum má ze zákona definovanou velikost, která vychází z nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. V tomto případě je prezentována suma vztahující se k časovému období jednoho měsíce. Částka existenčního minima uváděná v korunách za měsíc činí 2 200 Kč.

Navyšování existenčního minima

Vzhledem k tomu, že se ceny za životní potřeby pravidelně zvyšují, a tak stoupají náklady na život, dochází čas od času také z valorizaci existenčního minima. Vláda tedy čas od času provede zvýšení částky existenčního minima, a to vždy s přihlédnutím k vývoji spotřebitelských cen. Obvykle k takovému kroku dochází, když se náklady na životní potřeby zvyšují celkově o 5 % a více. Vláda takové změny existenčního minima provádí od 1. ledna daného roku.

Přínosná se vám může stát také informace o tom, kde žádat o existenční minimum, respektive o příspěvky v hmotné nouzi. V tomto případě navštivte nejbližší Úřad práce, pod který spadáte.