Jaké existují dávky státní sociální podpory?

Datum publikování: 07. 01. 2019
Jestliže se nacházíte v horší finanční situaci, můžete od státu čerpat nejrůznější dávky státní sociální podpory. Na ty mají mimochodem nárok i zaopatřené rodiny, a to především v podobě rodičovského příspěvku. Zjistěte, v jakých oblastech vám může stát finančně pomoci.
Státní sociální podpora přináší občanům možnost získat po splnění určitých podmínek a v daných životních situacích finanční příspěvek. Jeho výše a vše ostatní se řídí platným zákonem České republiky, který má číslo 117/1995 Sb., o státní podpoře. Od státu můžete pochopitelně získat nejrůznější typy státní sociální podpory. A právě s jednotlivými konkrétními příklady vás nyní seznámíme trochu podrobněji.

Rodičovský příspěvek

Příspěvek poskytovaný rodičům, jež mají jedno a více dětí. Vždy jej může získat osoba, která se plnohodnotně a celý den stará o takovou ratolest. V tomto směru jsou definovány dvě částky. Ty můžete obdržet v průběhu několika let v závislosti na tom, jak vysoký rodičovský příspěvek si necháte vyplácet.
  • Jedno dítě – rodičovský příspěvek ve výši 220 000 Kč.
  • Dvě a více dětí narozených současně – rodičovský příspěvek ve výši 330 000 Kč.
Rodičovský příspěvek je vyplácen nejpozději do 4 let věku dítěte. Vedlejší příjem rodiče na jeho velikost nemá žádný vliv. Měsíční výše takového příspěvku se odvíjí od vyměřovacího základu. Jeho výši lze měnit jednou za tři měsíce.

Příspěvek na dítě

Pakliže vaše rodina má příjem jen do 2,7násobku životního minima, můžete získat další druh státní sociální podpory. Tentokrát je to příspěvek na dítě. Jeho výše je vždy stanovena podle věku dítěte a zároveň podle toho, zda máte příjem také z vedlejší výdělečné činnosti. Příspěvek je vyplácen měsíčně.
  • Věk dítěte do 6 let – základní výměra 500 Kč a zvýhodněná výměra 800 Kč
  • Věk dítěte od 6 let do 15 let – základní výměra 610 Kč a zvýhodněná výměra 910 Kč
  • Věk dítěte od 15 let do 26 let – základní výměra 700 Kč a zvýhodněná výměra 1 000 Kč

Příspěvek na bydlení

Od státu lze získat také příspěvek na bydlení, který se řídí jednoduchým pravidlem. Vyplácen je pouze osobám, jež odevzdávají více jak 30 % svého příjmu na příslušný nájem. Tato hranice je zvednutá pouze v hlavním městě v Praze, kde činí 35 %. Peníze může dostat pouze osoba s trvalým pobytem na dané adrese.

Jednorázové porodné

Dávky státní sociální podpory přijdou vhod také rodinám s narozenými dětmi, a to v rámci jednorázového příspěvku na porodné. Tento benefit má výši 13 000 Kč u prvního dítěte a 10 000 Kč u každého dalšího narozeného dítěte. Pro výplatu této státní podpory je třeba splnit pouze jedinou podmínku, a tou je příjem za poslední čtvrtletí do výše 2,7násobku životního minima.

Pohřebné

Opakem jednorázového porodného je pohřebné. Dávka sociální podpory přispívající na pohřeb nezaopatřeného dítěte. Její výše je 5 000 Kč a může ji obdržet pouze osoba, která byla rodičem tohoto dítěte a zároveň mu vypravila samotný pohřeb.