Jakou podobu může mít příjem při posuzování žádosti o půjčku

Datum publikování: 09. 01. 2019
Při žádosti o půjčku bankovního či nebankovního rázu musíte vždy předložit jeden nezbytný a velice důležitý doklad. Je jím potvrzení o příjmu, které nabývá odlišných podob podle toho, zda jste běžní zaměstnanci, podnikatelé, důchodci nebo matky na mateřské dovolené.
Příjem je jednou z klíčových informací při schvalování jakékoliv půjčky. Například v bankách jde o naprostou samozřejmost. U nebankovních společností tomu také tak, pouze v některých případech můžete narazit na výjimky, jež si bonitu klienta ověřují trochu jiným způsobem. Podoba příjmu může být každopádně odlišná podle toho, jaký příjem pobíráte. A právě s jeho formami vás nyní seznámíme v následujících řádcích.

Klasický příjem od zaměstnavatele

Nejtypičtějším modelem je žádost běžného zaměstnance o bankovní či nebankovní půjčky. Pakliže k takové situaci dojde, poskytovatel bude vyžadovat potvrzení o příjmu, jež vám v tomto případě zajistí zaměstnavatel. Ten jej musí vydat na základě vašeho výdělku u něho samotného. Obdržený doklad o výši příjmu pak předáte dané instituci a vyčkáte na dokončení schvalovacího procesu.

Důchodci a matky na mateřské dovolené

Jak si asi většina z vás mohla všimnout, na trhu existují nejrůznější typy úvěrů. Jsou to například půjčky pro důchodce, u nichž je pochopitelně také vyžadováno potvrzení o pravidelném výdělku. Týká se to hlavně nebankovních půjček, jež jsou mnohdy poskytovány občanům do věku až 70 let. Ať už máte jakýkoliv typ důchodu, od toho invalidního, přes starobní až po vdovský, před žádostí o peníze požádejte příslušnou státní instituci o vydání potvrzení o pobírání důchodu. Obdobně na tom jsou i matky na mateřské dovolené, popřípadě další osoby využívající nejrůznějších sociálních příspěvků. Když chcete bankovní či nebankovní půjčku, musíte vždy doložit velikost takového příjmu, i když nejde o klasický výdělek ze zaměstnání. Někteří poskytovatelé kromě potvrzení o vyplácení dávek vyžadují i výpis z bankovního účtu. Jde o další malé potvrzení toho, že peníze v uvedené výši opravdu pobíráte.

Jak dokládají svůj příjem podnikatelé?

Osoby samostatně výdělečně činné neboli OSVČ jsou kapitolou samou pro sebe. Vzhledem k tomu, že tito lidé vlastně nemají pevně daný a stejný příjem každý měsíc a nemají ani žádného zaměstnavatele, musí dokládat výdělek zcela jiným způsobem. A to prostřednictvím daňového přiznání, které vyžadují převážně bankovní instituce. Takové potvrzení vám vydá příslušný finanční úřad, pod nějž spadáte.

Půjčky bez doložení příjmu

A pokud byste z jakéhokoliv důvodu nechtěli při žádosti o finance dokládat velikost vlastního příjmu, nabízí se na trhu omezené množství nebankovních produktů, které jsou často označovány poměrně význačně. Půjčky bez doložení příjmu, jež mohou být alternativou klasických půjček. Musíte u nich však počítat s vyššími úrokovými sazbami a někdy je zapotřebí mít ručitele nebo zastavit nemovitost v patřičné hodnotě.