Mateřská dovolená – kalkulačka online

Datum publikování: 04. 01. 2019
Mateřská dovolená kalkulačka, to je jednoduchý způsob, jak zjistit velikost tohoto příspěvku z pohodlí domova. Načerpejte dostatek informací k tomuto tématu a poznejte přednosti internetového nástroje dostupného kdykoliv a odkudkoliv.
Mateřská dovolená je termínem, který se týká především budoucích matek, nikoliv mužů. Jde o dobu, po níž stát matce vyplácí jistý finanční příspěvek. Toho je docíleno za předpokladu, že žena je v okamžiku, kdy odchází na mateřskou dovolenou plátcem nemocenského pojištění. Často je také uváděna podmínka pojištění 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech. Na mateřskou dovolenou se nastupuje šest až osm týdnů před plánovaným porodem. Celková doba čerpání tohoto mateřského příspěvku je pak v délce trvání 28 týdnů. Pokud se ženě narodí dvojčata, popřípadě více dětí, má nárok na mateřskou dovolenou v celkové době až 37 týdnů.

Výpočet mateřské dovolené

Domoci se výše mateřské dovolené nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá. Při kalkulaci této částky se pracuje s denním vyměřovacím základem, a to za poslední rok. Tento průměr je pak spjat ještě s následnou redukcí, která má tři fáze. Suma do první redukční hranice je 100 %, ze sumy nad první redukční hranici do druhé redukční hranice je to 60 %, ze sumy nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice je to 30 % a k sumě nad třetí redukční hranici se už nepřiblížíte. Pro lepší orientaci uvedeme ještě výše redukčních hranic pro rok 2018.
  • Redukční hranice ze 100 % je 1 000 Kč
  • Redukční hranice ze 60 % je 1 499 Kč
  • Redukční hranice ze 30 % je 2 998 Kč
Pakliže vám tyto údaje absolutně nic neříkají, nezoufejte. Je tu totiž praktický internetový nástroj s názvem „mateřská dovolená kalkulačka“. Online formulář, jež vám odpoví na to podstatné, a to je velikost příspěvku při mateřské dovolené. Pokud vám jde pouze o orientační výpočet mateřské dovolené, stačí vám v rámci kalkulačky znát průměrnou hrubou měsíční mzdu. U přesnějšího výpočtu je pak dobré uvést tento údaj včetně počtu kalendářních dnů bez nemocenské a také počet narozených dětí. Pak bude kalkulačka mateřské dovolené pracovat mnohem přesněji a efektivněji.

Mateřská dovolená pro podnikající ženy a muže

Výše prezentované podmínky se týkají žen v běžném pracovním poměru. Pokud patříte k podnikajícím subjektů, musíte splnit v podstatě totožnou povinnost, jako je uvedena v předchozí kapitole. Musíte si po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech platit nemocenské pojištění, které je však u podnikatelů dobrovolné, takže jej nehradí každý. Pokud by chtěl příspěvek na mateřské dovolené pobírat otec, lze to pouze za daných podmínek. A to od sedmého týdne věku dítěte. Podstatný je i písemný souhlas matky.