Nejste schopni splácet své půjčky? Poradím vám

Datum publikování: 03. 03. 2019
Nepodceňujte pravidelné splátky svých půjček. Snažte se svoje úvěrové závazky plnit na 100 %. A pokud tomu tak nemůže z jakéhokoliv důvodu být, vždy se informujte o tom, jak tyto situace řešit. Každý poskytovatel úvěrů nabízí hned několik variant řešení.

Pokud se rozhodnete v dnešní době zadlužit, měli byste takové rozhodnutí důkladně promyslet a zvážit. A to především z pohledu vaší schopnosti splácet tyto závazky. Stát se totiž může cokoliv. Přijdou neočekávané výdaje, potřebujete rychle něco uhradit, zaplatit opravu a podobné věci. A právě na to mohou padnout vaše finance a vy se dostanete do nemilé situace, kdy nebudete mít peníze na splácení. Otázkou tedy zůstává, co v takové situaci dělat? Jak se zachovat, ať už jste si půjčili u bankovní či nebankovní společnosti?

Ke svým dluhům se vždy hlaste

Rozhodně zapomeňte na jeden z velice obvyklých scénářů mnohých dlužníků. A to je laxnost. To, že jednoduše nezaplatíte danou měsíční splátku a budete čekat, co se bude dít. Upřímně řečeno, právě taková cesta vede do záhuby. Za neuhrazenou platbu vás čekají pouze poplatky navíc, penále a podobné věci. A to je spěšný směr. Narůstající dluhy, které ve výsledku neznají konce a mohou vás dokonce připravit o majetek. Tak takhle rozhodně ne.

Když víte, že nebudete schopni splatit své závazky, vždy o tom informujte daného poskytovatele. Právě takový krok může být po zásluze odměněn. A to tak, že vám bankovní či nebankovní společnost navrhne adekvátní řešení, jak se dostat z této dluhové pasti.

Využívejte dostupných nástrojů

Ještě, než podepíšete jakoukoliv úvěrovou smlouvu, dobře si zjistěte, co vám daný úvěrový subjekt dokáže nabídnout. Pomocnou ruku můžete čekat prostřednictvím nejrůznějších doplňkových služeb. Některé z nich jsou v rámci půjčky zdarma, za jiné musíte zaplatit přiměřený poplatek. Ten je ale stále menším zlem než model, kdy se rozhodnete problém neřešit vůbec.

  • U krátkodobých půjček to může být například prodloužení termínu splatnosti, třeba o další měsíc.
  • U dlouhodobějších půjček a při řádné platební morálce lze splátky úvěru odložit i o několik měsíců.
  • Pojištění schopnosti splácet. Příplatek za takovou službu vás ochrání hlavně v situacích, jakými jsou úmrtí, pracovní neschopnost, dlouhodobá hospitalizace nebo invalidita třetího stupně.
  • Snížení výše splátek. Až budete mít opět stálý a dostatečný příjem, lze si splátky navýšit do původní výše.

Když novou půjčku, tak jedině konsolidací

Mnohé lidi ve výše uvedené situaci může napadnout také to, že zkusí neuhrazenou půjčku vyřešit novou půjčkou. A to je pochopitelně špatný model. Ba co více, jeden z těch nejhorších. To je jistá cesta do dluhové pasti.

Když chcete půjčku zatlouct půjčkou, tak jedině v rámci konsolidace a refinancování. Nahrazení stávajících úvěrových závazků novým, který bude mít daleko výhodnější splátkové podmínky. To může vést třeba i ke snížení měsíční splátky.

Pokud tedy víte, že nezvládáte splácet své závazky včas, vždy to řešte adekvátním způsobem. Možností je více než dost.