Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Datum publikování: 03. 03. 2019
Když se chcete vymanit ze spárů registru dlužníků SOLUS, musíte uhradit konkrétní dluhy a požádat o výmaz z databáze. Zároveň byste neměli opomíjet ani na jeden velice důležitý dokument, kterým je Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Registry dlužníků jsou v dnešní době postrachem většiny žadatelů o peníze. Ať už jdete do banky nebo do nebankovní společnosti, vždy takový subjekt při schvalování vaší žádosti provede jeden z mnoha neoblíbených kroků. Nahlédne do příslušného registru neplatičů a ověří si vaši platební morálku. Pokud disponujete nějakým záznamem, dojde k zamítnutí požadavku a vy odcházíte s prázdnou. Nejznámějším z takových registrů je zájmové sdružení právnických osob SOLUS.

Nastat ovšem může taková situace, kdy naprosto jistě víte, že máte všechny předchozí dluhy uhrazené, přijdete do banky a ta vás odmítne s tím, že v registru SOLUS stále máte negativní záznam. A takové zjištění určitě nepotěší nikoho z vás. Nezoufejte však, přinášíme vám návod, jak se s tímto problémem vypořádat.

Kontaktujte registr dlužníků SOLUS

Když zjistíte, že máte v registru SOLUS stále záznam, což vám může oznámit buď poskytovatel úvěrů při zamítnutí žádosti nebo si jednoduše zaplatíte výpis z této databáze, měli byste jednat. Prvním krokem je uhrazení všech dlužných závazků, pokud tomu tak není. Pak následuje oznámení sdružení SOLUS, že už nejste dlužníkem, což doložíte i ukončenými smlouvami, popřípadě jinými doklady. Pokud byste tento krok neprovedli, může se stát to, že v databázi budete vedeni ještě několik dalších let.

Při kontaktu s databází dlužníků SOLUS přichází poprvé na přetřes dokument zvaný Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Právě ten může být v celé záležitosti poměrně klíčový a na základě něho by mělo dojít k vymazání informací ze SOLUS, včetně všech třetích stran, což povede k jedinému. Čistý rejstřík v registru dlužníků a absence jakýchkoliv reklamních nabídek.

Stát se pochopitelně může to, že SOLUS na vaši žádost o výmaz údajů jednoduše nezareaguje a daný úkon neprovede, i když na něj máte nárok. Pak existuje asi jediná obrana, a to je obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rady, jak se nedostat do registru dlužníků

Abyste nemuseli řešit jakékoliv odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, snažte se dělat vše proto, ať se nedostanete do registru SOLUS. V tomto případě existuje jednoduché pravidlo. Pokuste se své závazky platit vždy včas. Cesta do SOLUS a podobných databází totiž může být hodně snadná.

  • Dvakrát se opozdíte se splatností splátky a nemusí jít pouze o půjčky. SOLUS sdružuje také subjekty v podobě mobilních operátorů, dodavatelů energií, leasingových společností a podobně.
  • Stačí vám dlužná částka pouhých 500 Kč.

Buďte v tomto směru raději důslední a využívejte i opačného potenciálu registrů. Stačí mít místo negativního záznamu ten pozitivní a uvidíte sami, jak snadno to půjde při schvalování žádosti o úvěr.