Podmínky osobního bankrotu

Datum publikování: 21. 01. 2019
Osobní bankrot je jednou z možností, jak se zbavit dlouhotrvajících dluhů, které výrazným způsobem ohrožují váš rodinný rozpočet a mohou vést k exekuci. Zjistěte, co to přesně znamená osobní bankrot a jaké jsou jeho podmínky, jež je nutné dodržet.
Osobní bankrot je jednou z možností fyzických nepodnikajících osob, jak se zbavit svých dluhů jednou pro vždy. Jde o proces, který je vyhledávaný v okamžiku, kdy finanční závazky člověka přerostou do takové míry, jež jsou likvidační a není je možné nadále hradit. Jedná se o dluhy ohrožující rodinný rozpočet dané osoby a vedoucí k exekuci a zabavení majetku.

V takový okamžiku je tu osobní bankrot neboli oddlužení spojené s jistými podmínkami.

Základní charakteristika osobního bankrotu

Nejprve vám naznačíme, v čem spočívá proces osobního bankrotu. Toto oddlužení má poměrně jasně danou charakteristiku. Během pěti let splatíte 30 % svých celkových dluhů a následně vám bude odpuštěna zbývající část 70 %. To je pochopitelně hodně jednoduše řečený proces, který trochu více rozvedeme v následujících řádcích.

Co musíte splnit pro osobní bankrot?

Aby vám byl u insolvenčního soudu posvěcen proces osobního bankrotu, musíte pochopitelně splňovat několik základních podmínek. Začíná to například tím, že musíte dlužit peníze alespoň dvěma věřitelům a minimálně dva dluhy musí být po splatnosti 30 dnů.

Dále byste měli být v platební neschopnosti. To znamená, že ze svého pravidelného příjmu už nejste schopni plnit úvěrové závazky v odpovídající míře. Zároveň by oddlužení nemělo být vaším osobním kalkulem, to znamená úmyslným vyhnutím se dluhů.

Do výše uvedené hodnoty 30 % všech dluhů se nezapočítává jen splácení během následujících pěti let, ale i váš majetek, z něhož je možné hradit dlužné částky věřitelům. Také počítejte s tím, že by dluhy neměly pocházet z podnikatelské činnosti. A pokud ano, nesmí se proti osobnímu bankrotu vyslovit věřitelé.

Vše začíná důkladně připraveným návrhem

Osobní bankrot je procesem, který vyžaduje jisté povolení. Vše tedy započne zpracováním insolvenčního návrhu se všemi potřebnými náležitostmi, jež následně předáte k insolvenčnímu soudu. Pokud si nejste jisti tím, co všechno máte v rámci této věci předložit a zpracovat, vyplatí se vyhledat služeb specialistů na osobní bankroty. Ti mohou takovou žádost vyhotovit za vás. Špatně připravená insolvenční žádost totiž zbytečně prodlužuje samotné oddlužení.

Po předložení návrhu insolvenčnímu soudu dochází k zahájení insolvenčního řízení, kde se bude rozhodovat o povolení či zamítnutí osobního bankrotu. V okamžiku, kdy vám bude oddlužení schváleno se musíte v období pěti let řídit ostatními povinnostmi vyplývajícími z insolvenčního zákona. Je to například zákaz využívání dalších úvěrů během splácení.