Podpora v nezaměstnanosti – vše, co byste měli vědět

Datum publikování: 04. 01. 2019
Přišli jste o práci? Pak neotálejte a do tří pracovních dnů se přihlaste na Úřadu práce České republiky. Při dodržení daných podmínek totiž máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zjistěte, jak vysoká je a co všechno musíte splňovat.
Správný model fungování státu je takový, že každý člověk v produktivním věku bude pracovat. Nastat však může situace, kdy vás práce nebaví a chcete ji opustit nebo vás zaměstnavatel jednoduše vyhodí. V takový moment se ocitáte bez pravidelného zdroje příjmu, který je nezbytný pro úhradu každodenních životních potřeb. Pokud k takovému okamžiku dojde, na nic nečekejte a vyrazte na příslušný Úřad práce, kde si začnete hledat novou práci a zároveň vám bude schválena finanční podpora v nezaměstnanosti. Na tento příspěvek se pochopitelně nelze spoléhat vždy, protože to by potom spousta lidí nechtěla vykonávat běžnou práci a nechali by se živit státem. Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena jen po splnění určitých podmínek.

Kdy získáte podporu v nezaměstnanosti?

Na finanční podporu máte nárok v případě, že nepobíráte starobní důchod, vyplnili jste potřebnou žádost na některém z Úřadů práce České republiky a zároveň za vás bylo v posledních dvou letech odváděno důchodové pojištění v délce trvání alespoň 12 měsíců. Do této doby je mimochodem započítávána také náhradní doba zaměstnání. Pod tímto pojmem si můžete představit péči o dítě do věku čtyř let, práce a starost s osobou se zdravotním postižením, péče o osobu s lehkou až těžkou závislostí dle předem daných kritérií a v rámci invalidního důchodu. Teprve potom máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, která vám bude poskytována po určitou dobu. U žadatelů do 50 let je to až 5 měsíců, z žadatelů ve věku 50 – 55 let to bude 8 měsíců a u lidí starších jak 55 let je podpora v nezaměstnanosti vyplácena po dobu 11 měsíců. Je třeba zmínit, že tento finanční příspěvek je primárně poskytován k překonání doby nezbytně nutné pro nalezení nového zaměstnání. To znamená, že musíte navštěvovat Úřad práce a chodit na příslušné pohovory.

Kolik vám stát vyplatí?

Podpora v nezaměstnanosti u klientů, jež splňují všechny výše uvedené podmínky dosahuje těchto velikostí uváděných v čistém příjmu.
  • 65 % průměrného měsíčního výdělku první dva měsíce
  • 50 % průměrného měsíčního výdělku další dva měsíce
  • 45 % průměrné měsíčního výdělku ve zbývající době
Pozor byste si měli dát také na situace, ve kterých ztrácíte nárok na jakoukoliv podporu v nezaměstnanosti. Je to třeba tehdy, když máte nárok na libovolnou výsluhu. Tento finanční příspěvek vám nemusí být vyplacen ani tehdy, když vás ze zaměstnání vyhodili kvůli hodně hrubému porušení pracovního řádu, a to v délce trvání posledních šesti měsíců. Abyste získali podporu v nezaměstnanosti okamžitě poté, co na ni máte nárok, měli byste se po ukončení pracovního poměru nebo podnikatelské činnosti přihlásit na příslušném Úřadu práce České republiky do tří pracovních dnů.