Pohlídejte si záznamy v registru dlužníků. Mohou vám pomoci i uškodit.

Datum publikování: 28. 09. 2017
O registrech dlužníků slyšel bezpochyby každý. Jde o databáze, které shromažďují o lidech kladné i negativní informace týkající se především splácení nejrůznějších úvěrů a finančních závazků. Velice často na ně můžete narazit při žádosti o půjčku nebo hypotéku. Právě v takový okamžik je k těmto údajům přihlíženo a mnohdy mají dokonce i rozhodující váhu.
Z pohledu charakteru lze rozlišovat dva typy záznamu.
  • Pozitivní záznam – Kladné hodnocení vaší splátkové morálky, jež vám samozřejmě dopomůže při schvalování dalších úvěrů.
  • Negativní záznam – Informace o tom, že své závazky nesplácí včas nebo vůbec. Tento údaj vám při žádosti o úvěr značně uškodí.

Co všechno naleznete v registrech dlužníků?

Tyto mocné databáze toho skrývají opravdu hodně. Nejčastěji jsou to informace typu, kolik peněz vlastně dlužíte, jakému subjektu, kolik máte ještě doplatit, ale i to, v jakém období jste si půjčili. Nedílnou součástí je samozřejmě zmínka o vaší platební morálce, popřípadě datum uhrazení závazku. V rámci registrů dlužníků musíte počítat s tím, že všechny tyto informace včetně těch identifikačních jsou přístupné za aktuální i minulé období, takže o vás mohou konkrétní instituce zjistit opravdu hodně.

Na jaké registry dlužníků můžete narazit?

V České republice jsou čtyři registry neplatičů, z nichž tři lze považovat za oficiální a přínosné.
  • Registr dlužníků SOLUS
  • Bankovní registr klientských informací označovaný zkratkou BRKI
  • Nebankovní registr klientských informací označovaný zkratkou NRKI
  • Centrální registr dlužníků označovaný zkratkou CERD – pro banky nemá velkou váhu
Za bankovním registrem SOLUS se skrývá instituce s celým názvem Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelů. Do tohoto registru se dostanete při dlužné částce vyšší, jak 500 Kč a tyto finance zároveň nesplácíte déle, jak tři měsíce. V databázi SOLUS jsou především informace od dodavatelů energií a mobilních operátorů. Bankovní a nebankovní registry klientských informací již cílí na klasické finanční instituce. Pokud chcete vymazat údaj o své špatné platební morálce z uvedených registrů, musíte podat žádost, uhradit příslušný poplatek a hlavně doložit kompletní zaplacení dluhu.