Pokuty ve smlouvách o půjčkách

Datum publikování: 21. 01. 2019
Smluvní pokuta je pojmem, se kterým se setkáte především ve smluvních podmínkách úvěrových společností. Výraz definující částku, jíž musíte zaplatit v okamžiku, kdy přestanete plnit smluvní podmínky. Co všechno byste měli vědět o smluvních pokutách?
Ať už se začtete do jakýchkoliv smluvních podmínek bankovního či nebankovního úvěru, ve všech případech narazíte na pojem, kterým je smluvní pokuta. Hodně důležitá součást smluvního dokumentu, jíž byste v žádném případě neměli podceňovat. Právě tento článek vám dopodrobna vysvětlí, co v sobě zahrnuje smluvní pokuta a zda má v zákoně nějakou oporu či nikoliv.

Smluvní pokuta nevyplývá ze zákona

Pokud si myslíte, že smluvní pokuta je definována samotným zákonem, jste na omylu. To si pletete s úrokem z prodlení, který opravdu patří mezi zákonné nástroje. U smluvní pokuty tomu tak není, proto je bezpodmínečné, aby byla uvedena ve smluvních podmínkách. Jestliže tam totiž není, nelze se na ni v žádném případě odkazovat.

Je pravdou, že při pročítání některých smluv o úvěrech na výraz „smluvní pokuta“ nemusíte přímo narazit. Pokuta tohoto typu může být však zakomponována jen tak do textu a popsána zcela obecně. Pokud z takového dodatku plynou finanční povinnosti při porušení smluvních podmínek, jde pochopitelně o smluvní pokutu.

Jednoznačně vede písemná smluvní pokuta

Stejně, jako může být uzavřena smlouva ústně, může být takovým způsobem definována i smluvní pokuta. V jejím případě se však hodně těžko dokazuje, co bylo dohodnuto, v jaké výši a podobně. Proto se většina poskytovatelů uchyluje ke smluvním pokutám prezentovaným v písemné formě. Protože, jak všichni dobře víme, co je psáno, to je dáno. Důkazem jsou ostatně všechny úvěrové smlouvy na trhu, které vznikají pouze v písemné podobě.

Varianty smluvních pokut

Smluvní pokuta má nejenom preventivní, ale především sankční a kompenzační charakter. To znamená, že představuje jak samotnou hrozbu pro dlužníka, tak přináší konkrétní finanční postihy, potažmo jiný způsob náhrady za to, že nevracíte zapůjčenou peněžní sumu v odpovídající výši a dle předem stanovených podmínek.

Nejčastěji můžete narazit na dva odlišné modely smluvních pokut, které se liší v tom, jak jsou vymáhány.

  • Jednorázová smluvní pokuta – Její název je jasně vypovídající. To znamená, že při nedodržení smluvních podmínek dochází k uhrazení jednorázového finančního poplatku v předem definované výši.
  • Smluvní pokuta rostoucí v čase – Opakem jednorázové smluvní pokuty je model pozvolného navyšování dluhu v závislosti na tom, jak dlouho neplatíte své závazky. Tento typ smluvní pokuty je u klasických úvěrů asi tím nejběžnějším. Obvykle má velikost smluvní pokuty vzrůstající charakter a vypočítává se jako procentuální část z dlužné částky.

Smluvní pokuty jsou a vždy budou nedílnou součástí úvěrových smluv. Proto plaťte své dluhy včas a dle nastoleného splátkového kalendáře, ať prostřednictvím pokut nemáte zbytečně větší výdaje, než je třeba.