Registr dlužníků SOLUS

Datum publikování: 14. 11. 2018
SOLUS je registrem dlužníků, ve kterém se určitě nechcete octnout. Přečtěte si vše o tomto zájmovém sdružení právnických osob. Poznejte SOLUS do nejmenšího detailu ať víte, v čem vám může být dobrý a kdy vám naopak uškodí.
SOLUS je pojmem, se kterým přijdete do kontaktu hlavně v okamžiku, kdy žádáte o nejrůznější typy úvěrů. Jde totiž o registr dlužníků, do něhož jsou zaznamenáni lidí se zhoršenou platební morálkou. Vybrané instituce pak do této databáze nahlížejí, aby o potenciálním klientovi získaly co možná nejvíce informací. Na jejich základě se pak rozhodnou, zda požadavek na úvěr schválí či nikoliv. Pod pojmem SOLUS si představte zájmové sdružení právnických osob, které je takovým pomyslným klíčem k odpovědnému úvěrování. Vznik této databáze se váže s rokem 1999. První banky do sdružení vstoupily od dva roky poté a pak se začaly přidávat další subjekty, od distributorů elektrické energie, přes mobilní operátory, až po stavební spořitelny.

Sdružení spousty registrů

Registr dlužníků SOLUS se za dobu své existence poměrně rozrostl. V současné době tento registr provozuje hned několik databází, prostřednictvím nichž jsou dané subjekty schopny odhalit potenciálního dlužníka.
  • Insolvenční registr
  • Registr fyzických osob
  • Registr neplatných dokladů
  • Registr fyzických osob podnikajících a právnických osob
  • Registr třetích stran
  • Pozitivní registr
Poslední zmíněný registr je tak trochu opakem těch, jež jsou prezentovány výše. Nejde totiž o negativní databázi dlužníků a neplatičů, ale o tu pozitivní. Do tohoto registru se mohou dostat lidé, kteří jsou dostatečně solventní a mají bezproblémovou splátkovou morálku. Z toho pochopitelně plyne pouze jediný význam. Pozitivní registr vám může pomoci při získání potřebné půjčky či jiného finančního produktu.

Cesta do registru SOLUS je velice snadná

V negativním registru SOLUS se nechce objevit pravděpodobně nikdo. Je to z toho důvodu, že vám takový záznam pokazí v podstatě jakoukoliv žádost o úvěr. A přitom dostat se do databáze dlužníků SOLUS není žádný problém. Stačí, když se budete pravidelně potýkat s opožděnými platbami za nejrůznější služby nebo dokonce neuhradíte dvě měsíční platby za sebou. Pak bohužel musíte počítat se záznamem v SOLUS. Práce s vymazáním osobních údajů z registru dlužníků je následně spojena nejenom s uhrazením dlužné částky, ale také s nutnými administrativními povinnostmi. Pokud nechcete mít záznam po standardní dobu dvou až tří let, je nutné požádat o výmaz ručně.

Nahlížení do databáze SOLUS

Toto zájmové sdružení právnických osob pochopitelně nabízí možnost nahlédnout do databáze nejenom bankám a podobným typům společností. Vy jako fyzické osoby máte taktéž příležitost podívat se na výpis z registru neplatičů, a to jak na ten svůj, tak například svých obchodních partnerů. Je však třeba počítat s tím, že za takovou službu budete nuceni zaplatit příslušný poplatek. Zde jsou ceny za nejobvyklejší výpisy.
  • První strana SMS výpisu doručená prostřednictvím speciální mobilní aplikace SOLUS 99 Kč, každá další strana 30 Kč.
  • Písemný výpis SOLUS pro právnické osoby 250 Kč
  • Písemný výpis SOLUS pro fyzické osoby 209 Kč
  • Písemný výpis z Registru třetích stran 250 Kč