Smlouva o zápůjčce peněz

Datum publikování: 03. 01. 2019
V okamžiku, kdy vzniká smluvní vztah mezi dvěma osobami, které si půjčují peníze, je zapotřebí smlouva o zápůjčce. V jejím případě je definován zapůjčitel a vypůjčitel, mezi nimiž vzniká smluvní vztah. Přečtěte si, jak má vypadat taková smlouva.
Potřebujete si půjčit peníze na libovolné věci nebo jste naopak v situaci, kdy finanční sumu zapůjčíte svému známému? Ať už jde o jakýkoliv model, nikdy byste neměli podceňovat jeden nezbytný dokument, kterým je smlouva o zápůjčce. Právě prostřednictvím této listiny je přehledně prezentováno to, kdo je věřitelem, kdo dlužníkem a o jak velkou sumu se jedná. Tento typ smlouvy by pochopitelně měl mít jisté náležitosti, se kterými vás seznámíme trochu podrobněji. Takže, jak vypadá správná smlouva o zápůjčce?

Zapůjčitel a vypůjčitel

Ve většině smluv tohoto typu se nesetkáte s typickými výrazy, jakými jsou věřitel a dlužník, ale zapůjčitel a vypůjčitel. Význam těchto slov samozřejmě mnohé prozrazuje. Zapůjčitel je ten, kdo půjčuje druhému peněžní obnos libovolné výše. Kdežto vypůjčitel je člověk přijímající takovou finanční částku. Doplněna může být ještě věta dle jakého zákona dochází ke smluvnímu vztahu mezi těmito osobami. Smlouva o zápůjčce by tak mohla obsahovat ještě toto – uzavřena v souladu s ust. § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Předmět smlouvy

Od identifikačních údajů se pomalu přesuneme k předmětu smlouvy. V něm musí být definována částka, kterou zapůjčitel poskytl vypůjčiteli. Sumu je třeba uvést nejenom číslicemi, ale také slovy, včetně termínu předání, popřípadě místa nebo bezhotovostního převodu. Zároveň je nutné do předmětu smlouvy zaznamenat i další náležitosti související se samotnou zápůjčkou. To znamená definice pravidelných měsíčních splátek a jejich velikosti, úroková sazba z vypůjčené jistiny a zároveň úroky z prodlení. Ty přichází na přetřes v okamžiku, kdy se vypůjčitel zdrží s měsíčními splátkami pro zapůjčitele. Chybět pochopitelně nesmí uvedení způsobu, jakým bude docházet ke splácení, včetně jednotlivých termínů.

Závěrečné ustanovení

Posledním bodem smlouvy o zápůjčce bude prohlášení obou smluvních stran o tom, že se seznámili s jejím zněním podrobně. Chybět by neměly věty v duchu, že smlouva je uzavírána dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku. Někdy může padnout zmínka i o tom, že zapůjčitel má oprávnění od smlouvy odstoupit, popřípadě za jakých okolností. Smlouva o zápůjčce bude ve výsledku platná pouze tehdy, dojde-li k podpisu oběma smluvními stranami, jak zapůjčitelem, tak vypůjčitelem. Důležitý je také časový údaj, včetně místa, kde k podpisu smlouvy došlo. Přesně takto vypadá stručná a výstižná smlouva o zápůjčce se všemi nezbytnými náležitostmi. V rámci větších úvěrových společností pochopitelně můžete narazit na daleko rozsáhlejší a složitější modifikace, které ještě obsahují spoustu dalších informací navíc. Tohle však lze považovat za naprostý základ.