Snadný výpočet odstupného

Datum publikování: 07. 01. 2019
Dostali jste výpověď v práci a máte nárok na patřičné odstupné? Pak zjistěte, jaká je jeho správná výše. Dopomůže vám k tomu speciální internetový nástroj zaměřený na přesný výpočet odstupného. Kalkulačka přístupná online.
Odstupné je pojmem, o který se většina zaměstnanců začne zajímat v okamžiku, kdy s nimi zaměstnavatel rozváže pracovní vztah. Taková výpověď musí přijít právě z jeho strany, protože pak máte jako zaměstnanci ze zákona nárok na odstupné. Je tedy třeba zdůraznit, že odstupné se nevyplácí pracovníkům, kteří dají výpověď na základě vlastního podnětu. Důvod výpovědi musí být ze strany zaměstnavatele jasně dán. Obvykle je to propuštění z organizačních důvodů, kvůli zániku pracovní pozice, nadbytku pracovníků či jiným personálním změnám. Nemělo by jít o výpověď na základě vašeho hrubého pochybení v práci, na nějž se může odkazovat vaše pracovní smlouva. Kapitolou samou o sobě je odstupné i při podepsání dohody. A to v případě, že zaměstnavatel ručí vaše pracovní místo, dá vám výpověď a vy s ním podepíšete dohodu o rozvázání pracovního poměru. I v takovém okamžiku máte ze zákona nárok na odstupné.

Velikost odstupného

Výpočet odstupného je poměrně jednoduchý, protože se vztahuje k odpracované délce a k průměrnému výdělku. V tomto směru vám poslouží celkem triviální definice.
  • Délka pracovního poměru do 12ti měsíců – odstupné ve výši jednoho průměrného platu.
  • Délka pracovního poměru 12 – 24 měsíců – odstupné ve výši dvou průměrných platů.
  • Délka pracovního poměru nad 24 měsíců – odstupné ve výši tří průměrných platů.
Jestliže s vámi bude rozvázán pracovní poměr kvůli pracovnímu úrazu, jenž vznikl na půdě zaměstnavatele, máte nárok na ještě větší odstupné, a to po splnění základních podmínek. V takovém případě vám může být vyplacen dokonce až dvanáctinásobek průměrného platu.

Výpočet odstupného

Velikost odstupného sice vychází z průměrného platu, ale i v tomto směru můžete zaznamenat další výhody navíc. Základem pro výpočet odstupného je průměrný hrubý plat za posledního čtvrt roku. Do něj se pochopitelně započítávají všechny bonusy a prémie, které jste v té době obdrželi. Z tohoto průměru pak zaměstnavatel nemusí odečítat zdravotní a sociální pojištění. To znamená, že čistý příjem v rámci odstupného bude ještě vyšší nežli samotný průměr čisté mzdy. Tato informace prozrazuje, že výpočet odstupného nemusí být na první pohled tak snadný, jak se zdá. Abyste se nemuseli trápit s žádnými vzorečky a zdlouhavě propočítávat takovou sumu, využijte daleko jednodušší a přesnější cesty. Je to dostupná online kalkulačka pro výpočet odstupného, která vám na základě vstupních údajů předloží výsledek v podstatě obratem. Obvykle stačí zadat jen dobu pracovního poměru, velikost úvazku, rozhodné období, přesčasové hodiny a to, zda bylo ukončení práce na základě lékařského posudku.