Víte, co se skrývá za slovem insolvence a jak z ní ven?

Datum publikování: 18. 01. 2019
Zjistěte, co se skrývá za slovem insolvence a jak z takové situace ven. Seznámíme vás s insolvenčním řešením, ale také nejvyužívanější metodou oddlužení fyzických osob. Insolvence není ničím dobrým, takže si na ni dávejte pozor.
Insolvence je pojmem, se kterým se nejčastěji setkáte v souvislosti a finančními dluhy. Laicky řečeno lze tento výraz definovat jako neschopnost splácet své peněžní závazky. A ty si můžete vybudovat nejrůznějšími způsoby. Stačí si půjčit nevhodně zvolenou půjčku a dostat se do prodlení s její splatností. Pak už postačuje málo a hrozící insolvence je na krku.

Insolvence dle zákona

K insolvenci však nelze přistupovat pouze z pohledu výše uvedené definice. Tento pojem má totiž své zastání také v zákoně, kde obvykle narazíte na výraz insolvenční řízení. To už je trochu konkrétnější prezentace insolvence, kterou lze považovat za obecný pojem.

Insolvenční řízení se týká každého dlužníka, jež není schopen svým věřitelům splatit dlužnou částku v plné výši, včetně příslušných poplatků navíc. Za tímto právním termínem se pochopitelně skrývá mnohé, pokud jde o řešení insolvence. Hrozící finanční úpadek dlužníka lze řešit třemi způsoby.

Náprava v insolvenci

Insolvenční zákon hovoří v případě dlužníků celkem jednoznačně. Využít lze jedné ze tří variant. Tou první je reorganizace, která se však týká pouze firemních subjektů. Dále je to konkurz neboli konkurzní řízení. Pakliže jde ale o fyzické osoby dlužící peníze libovolným věřitelům, nastává možnost oddlužení v podobě osobního bankrotu.

Ten pochopitelně musí povolit odpovědný soud na základě žádosti podané se všemi náležitostmi. Zároveň je osobní bankrot spojen s několika základními podmínkami.

  • Musíte dlužit peníze alespoň dvěma věřitelům najednou.
  • Úhrada daného závazku musí být už 30 dnů po splatnosti.
  • Při schválení insolvence v podobě oddlužení je nutné uhradit 30 % dluhů během následujících pěti let.
  • V průběhu této doby si nemůžete brát žádné další půjčky.
A jaký je výsledek takového řízení? Je to již zmiňované oddlužení, v rámci něhož vám bude odpuštěno 70 % zbývajících dluhů.

Návrh na oddlužení

Základem všeho je podání návrhu na oddlužení. Ten můžete podat buď sami nebo se obrátíte na odpovědné osoby, jež vám za daný úplatek s vyhotovením správné žádosti pomohou. Počítat byste měli s tím, že takový návrh je spojen s doložením několika věcí – označení dlužníka, očekávané příjmy během následujících pěti let, údaje o příjmech za poslední tři roky, kompletní seznam majetku a písemný souhlas nezajištěného věřitele.

Přesně takhle může vypadat jedna z cest, jak se dostat z insolvence. Nejlepší pomůckou je dávat si důkladný pozor na to, abyste se v insolvenčním řízení neoctli. To znamená, využívejte pouze takové půjčky, s nimiž se pojí výhodné splátkové podmínky a jste schopni je plnohodnotně splácet.