Víte, jak má vypadat správný vzor směnky?

Datum publikování: 14. 11. 2018
Vzor směnky hraje při vymáhání dané finanční částky významnou roli. Postupujte při pracování směnky podle správného vzoru, ať se zbytečně nedostanete do problémů. Povíme vám, jak vypadá ideální směnka – vzor.
Směnku jako takovou asi není třeba moc zdlouhavě popisovat. S tímto výrazem se setkal pravděpodobně každý, mnohdy i na vlastní kůži. Ve své podstatě jde o cenný nebo také smluvní papír, který definuje, kolik peněz má dlužník poskytovateli finanční sumy vyplatit. To je pochopitelně velice obecná definice. Samotná směnka je totiž spojena s několika důležitými náležitostmi, s nimiž vás nyní seznámíme v následujících řádcích. Zaměříme se na to hlavní, čímž je „směnka vzor“. Správná podoba směnky, jít byste za žádných okolností neměli podceňovat. S pomocí tohoto dokladu budete moci velice jednoduchým a rychlým způsobem definovat vztah nebo spíše finanční závazek mezi věřitelem a dlužníkem.

Podrobný vzor směnky

Na úvod je třeba zmínit, že směnka není žádnou rozsáhlou smlouvou, do níž byste vyplňovali přemíru nejrůznějších údajů. V případě směnky platí naprostý opak. Čím méně, tím lépe. Přehnané množství informací by totiž mohlo vést k její neplatnosti. Vzor směnky je zkrátka jasně daný.

Místo a datum vystavení

Vaším odrazovým můstkem se stane definice místa a data, kde a kdy byla směnka podepsána. Rozhodně neudávejte žádné další časové údaje. Místo a datum na směnce definujte například v tomto znění – V Praze dne 25. srpna 2018.

Částka

Dalším nepostradatelným údajem je pochopitelně suma, kterou věřitel dlužníkovi propůjčí. Tuto informaci je zapotřebí uvést ve dvojím formátu. Tím prvním je číselná podoba, například 15 000,- Kč. Tou druhou je prezentace částky slovy. Důraz klaďte také na uvedení správné měny.

Splatnost směnky

Následuje údaj definující den splacení vypůjčené peněžní sumy. Tento datum by měl být ideálně zapsán na směnce ve stejném formátu, jako datum podpisu. To znamená například 20. ledna 2019. Nic dalšího psát nemusíte.

Komu je částka poskytnuta

Vzor směnky musí pochopitelně obsahovat pojem označovaný jako „na řád“ neboli komu je směnka vystavena. Zde vyplňte všechny potřebné údaje od jména a příjmení přes datum narození či rodné číslo, až po adresu trvalého pobytu. Směnku pochopitelně můžete vystavit také obchodní společnosti. V takovém případě nezapomeňte uvést název firmy a identifikační číslo IČ.

Kde bude částka vyplacena

Směnka musí obsahovat i místo, kde dojde k předání peněžních prostředků. Vzhledem k tomu, že řada směnek bývá hrazena bezhotovostním převodem financí na bankovní účet klienta, může jít o obecnější stanovení místa. Kupříkladu „v Praze“. Je dobré vědět, že absence této informace nemá žádný vliv na platnost směnky.

Kdo směnku vystavuje

Údaje výstavce směnky jsou celkem zřejmé. Tato část vzoru směnky bude pochopitelně patřit vám jako věřitelům, jež jste poskytovateli dané peněžní sumy. Zde platí stejná komplexnost informací jako u osobních údajů toho, komu peníze půjčujete. To znamená jméno, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, popřípadě údaje o firmě.

Podpis

Nakonec neopomínejte na tu nejzásadnější informaci. A tou je podpis směnky. Pozor si dejte na to, že na směnce musí být pouze podpis dlužníka, žádný jiný. Pokud splníte všechny výše uvedené náležitosti, buďte si jisti, že vaše směnka bude platná.