Vše o registru dlužníků SOLUS

Datum publikování: 23. 01. 2019
Registr SOLUS je známým zájmovým sdružením právnických osob. Registr dlužníků, který eviduje pozitivní i negativní informace o splátkové morálce klientů bank, telekomunikačních a energetických společností. Zjistěte o SOLUSU více infomací.
SOLUS je zkratkou, na níž je možné narazit poměrně často. A to především v úvěrovém segmentu. Pokud jste o tomto výrazu doposud neslyšeli, bude vám nápomocen tento článek, kde pojem SOLUS rozebereme od A až do Z.

Na úvod je třeba říci, že SOLUS vznikl spojením slov Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelů, z čehož lze dedukovat základní význam. Jedná se o registr dlužníků, respektive o zájmové sdružení právnických osob, které v rámci bohaté databáze klientů mohou čerpat informace o jejich splátkové morálce. SOLUS sdružuje nejenom negativní, ale také pozitivní hodnocení lidí.

Toto sdílení informací pak napomáhá třeba bankám zjistit si bonitu klienta, nežli mu schválí žádost o půjčku nebo hypotéku.

Základní činnosti registru dlužníků

Výše uvedený příklad je pochopitelně hlavním cílem sdružení SOLUS. Je však pravdou, že toto zájmové sdružení právnických osob se zabývá ještě řadou podobných činností, a to prostřednictvím dílčích registrů. Těch je hned několik.
  • Insolvenční registr
  • Registr fyzických osob
  • Registr neplatných dokladů
  • Výpis z registru fyzických osob SMS
  • Registr třetích stran
  • Registr fyzických osob podnikajících a právnických osob
  • Pozitivní registr

Kdy se mohu dostat do registru SOLUS?

Hovoříme-li o negativním záznamu, který vám může v budoucnu uškodit při žádosti o nejrůznější typy úvěrů, stačí poměrně málo. A to, když se opozdíte se splatností svých závazků, ať už jde o půjčky, energetické společnosti nebo naopak ty telekomunikační. Ti všichni totiž mohou nahlížet a evidovat informace v registru dlužníků SOLUS.

Obvykle se do registru dostanete v okamžiku, kdy jste v prodlení se třemi a více splátkami. Výjimečně to může být i méně. To se týká však jen vybraných poskytovatelů služeb. A velikost dlužné částky? Pouhých 500 Kč a více. Tak málo stačí k tomu, abyste se octli na seznamu neplatičů, a to obvykle do třiceti dnů poté, co daný subjekt vznese návrh na zápis.

Výmaz z registru SOLUS

Vědět byste měli to, že váš negativní záznam v této databázi dlužníků bude uložen po dobu až tří let. Během té doby vám takový údaj může házet klacky pod nohy v okamžiku, kdy si budete chtít půjčit peníze. Jestliže si nejste jisti tím, zda máte nějaké záznamy v registru SOLUS či nikoliv, můžete vznést písemnou žádost za drobný poplatek a do třiceti dnů se vám dostane odpovědi.

Pokud zjistíte, že v SOLUS máte stále nějaký ten splátkový „škraloup“, můžete požádat o dřívější výmaz nežli čekat následující tři roky. Opět budete muset podat písemnou žádost, k níž však musíte přiložit i patřičné dokumenty prokazující, že jste dlužnou částku, potažmo celý závazek již plnohodnotně uhradili a není tedy důvodu vaší evidence.

Nejlepším lékem na to, abyste se nedostali do registru SOLUS je to, když budete své finanční závazky hradit včas a správně.