Vyhněte se lichvě za každou cenu

Datum publikování: 21. 01. 2019
Lichva je procesem, kterému byste se měli za každou cenu vyhnout. Jde o nekalé praktiky lichvářů. Ti se snaží zbohatnout na nevědomosti nebo špatné životní situaci lidí, jež potřebují peníze. Zjistěte si o lichvě více informací a hledejte možnost půjček zcela jiným a bezpečnějším způsobem.
Lichva je něčím, s čím se nejčastěji setkáte především v souvislosti s půjčkami. Výraz, který již na první pohled budí strach, jelikož jak každý moc dobře ví, jde povětšinou o nekalé praktiky spojené s nevýhodnými úvěry.

Lichvu lze obecně definovat jako závazek s nedobrým koncem. Obchodní styk mezi dvěma subjekty, kdy věřitel poskytne dlužníkovi finance za nepříliš výhodných podmínek a tím pádem na něm parazituje. Lichva se nejčastěji týká nebankovních společností. Ty vám jsou schopny nabídnout úvěr s úrokovými sazbami v řádu desítek procent, což je naprosto neadekvátní a neetické. Takové půjčky vás ve výsledku mohou připravit o střechu nad hlavou.

Kromě lichvy se můžete setkat i s výrazem lichváři, což jsou logicky lidé, kteří vám takové nevýhodné úvěry nabízejí.

Historie lichvy

Tyto nekalé praktiky jsou známy již ze starověku, kdy byl za lichváře víceméně označován každý, kdo někomu něco půjčil v kombinaci s úplatou čili úrokem. A nemuselo jít pochopitelně jen o tehdejší platidla, ale také jiné věci, od surovin, přes zvířata, až po půdu a podobně. Lichva tu posléze byla stovky dalších let a až někdy kolem 18. a 19. století začalo docházet k jejímu výraznějšímu potlačování a definování zákazů. K největšímu boji proti lichvě však došlo až v posledních letech, a to v celosvětovém měřítku, kdy spousta zemí světa vydala nejrůznější zákony a omezení.

Současnost lichvy

Pokud vezmeme v potaz situaci v okolních státech, velice často se s potlačováním lichvy setkáte tak, že je omezována maximální hodnotou úrokové sazby, jíž si mohou definovat poskytovatelé ve svých podmínkách.

V České republice do značné míry bojuje proti lichvě zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech. Ten prezentuje hned několik zásadních pravidel pro nebankovní společnosti, mezi nimiž byly praktiky lichvy aplikovány. Tyto firmy dnes musí disponovat licencí od České národní banky, musí mít kapitál alespoň 20 000 000 Kč a zároveň jsou vystaveny vysokým pokutám při nekalém modelu úvěrování.

Vyhněte se lichvářským praktikám

I když lichvu ve značné míře koriguje zákon, přesto můžete narazit na spoustu poskytovatelů, jež zákonné povinnosti obcházejí a využívají zhoršených životních podmínek občanů. I když se v takové situaci octnete, hledejte výhodné půjčky na zcela jiných místech. Rozhodně ne u pouličních lichvářů se 100% úrokem.

Využívat byste měli především ověřené a profesionální poskytovatele půjček. Nemusí se pochopitelně jednat pouze o banky, ale také o nebankovní společnosti, jež mají benevolentnější podmínky a mohou vám ledacos nabídnout. K nalezení té správné půjčky využijte ideálně srovnávacího portálu na internetu, který vám na základě zadaných informací předloží vyhovující, a hlavně výhodné půjčky.