Výhody a nevýhody prodloužení splatnosti půjčky

Datum publikování: 03. 12. 2018
Zajímá vás, zda se vyplatí prodloužení splatnosti půjčky? Pak vám přinášíme praktické informace k tomuto tématu. Zvažte případné klady a zápory tohoto řešení a rozmyslete se, jestli má prodloužení splatnosti půjčky význam i pro vás.

Ať už si vezmete jakýkoliv typ úvěru, vždy jej budete splácet za pomoci pravidelných měsíčních splátek. V jejich výši je pochopitelně zahrnuta nejenom celková jistina půjčky, ale také přidružené úroky. Pokud se během splácení dostanete do finanční tísně a nemáte možnost hradit své závazky, vybrané společnosti vám nabízí možnost prodloužení splatnosti půjčky. Je pravdou, že jde především o nebankovní poskytovatele. Tato služba vám umožní posunout termín splatnosti úvěru o několik dnů, týdnů až měsíců dále, takže máte dostatek času na to, abyste nežádoucí situaci přečkali a byli následně schopni platit své dluhy. Jenže, prodloužení splatnosti půjčky není jen na první pohled slibným benefitem, jak by si mohl, kdo myslet. S touto službou se pojí jisté výhody a nevýhody a je pouze na vás samotných, zda jsou pro vás akceptovatelné či nikoliv.

Výhody prodloužení splatnosti půjčky

Pokud jste získali úvěr od nebankovní společnosti pak vězte, že na prodloužení splatnosti půjčky určitě budete mít nárok. Tento proces je totiž doménou spíše nebankovního segmentu. V bankách na něj jenom stěží narazíte. Když provedete prodloužení splatnosti, setkáte se s tou nejzásadnější výhodou. A tou je odklad splátky nebo splátek na později. To pochopitelně vede k tomu, že se nevyhnete řádnému splácení a nespadnete do dluhové pasti. Vše musíte samozřejmě zavčasu řešit s nebankovní společností. Tím však klady prodloužení splatnosti půjčky končí.

Nevýhody prodloužení splatnosti půjčky

V okamžiku, kdy se rozhodnete pro prodloužení termínu splatnosti úvěru, musíte kromě výhod počítat také s nevýhodami. A ty začínají v podobě sankčního poplatku. Jen málokterý poskytovatel vám nabídne prodloužení bez uhrazení příslušného poplatku předem. Jeho výše je obvykle vypočítávána na základě dlužné částky. Takto ale vaše zvýšené výdaje nekončí. Pokud čerpáte dlouhodobější úvěr, prodloužení splatnosti se promítne do oddálení termínu úhrady. To znamená, že ve výsledku budete danou půjčku splácet déle, a to vás pochopitelně bude stát více peněz. Takový úvěr zkrátka pěkně přeplatíte. Tyto klady a zápory musíte důkladně promyslet, protože z pomocníka v podobě prodloužení splatnosti půjčky by se rázem mohl stát váš nepřítel.

Kdo nabízí prodloužení splatnosti půjčky?

Jen pro zajímavost vám přinášíme pár příkladů nebankovních produktů, v rámci nichž se domůžete odložení termínu splatnosti. Nejčastěji jsou to krátkodobé půjčky, které si můžete prodloužit o 30 dnů. V některých případě lze tento proces opakovat vícekrát.