Vyplatí se ještě pořizovat investiční nemovitosti? Jak je na tom současný trh?

Datum publikování: 05. 10. 2017
Trh s hypotékami se v posledních měsících značně změnil. To si povšimnul jistě každý občan. Do značné míry na to měla vliv novela zákona o spotřebitelských úvěrech z konce minulého roku. Zlomový byl také 1. duben 2017, po němž se omezila maximální výše hypotéky neboli parametr LTV. Nyní už nedostanete 100 % hypotéku, ale pouze 90 %, což je předpokladem, že musíte mít naspořeno alespoň 10 % z hodnoty nemovitosti.
Pakliže k tomu připočtete ještě narůstající úrok, je otázkou, zda se pořízení nemovitosti za účelem jejího následného pronájmu ještě vyplatí. Na zřetel totiž musíte brát jeden fakt, a tím je hodnota LTV spojená s investičními nemovitosti. Pak dosahuje toto číslo výše jen 60 %, takže musíte mít 40 % vlastních zdrojů.

Velikost LTV je možné obejít

Ano, je pravdou, že LTV 60 % lze do určité míry obejít. Například tak, že bance jednoduše neřeknete, že nemovitost bude primárně sloužit k pronájmu a hned se na vás vztahuje LTV ve výši 90 %. Pakliže byste i přesto neměli dostatek vlastních finančních zdrojů, vyplatí se jistě stavební spoření či obdobný produkt, z něhož získáte peníze, jež následně můžete doložit.

Výhodnost investiční nemovitosti

O tom, jestli se dnes vyplatí zadlužit kvůli investiční nemovitosti, rozhoduje samozřejmě řada nejrůznějších faktorů. Například to, jakou cenu má daný objekt, v jakém městě nebo lokalitě se nachází. Jakou stanovíte cenu za pronájem a také jakou délku pronájmu preferujete – zda dlouhodobější či krátkodobější vhodnou třeba pro turisty. V neposlední řadě je to určitě i velikost úrokové sazby, která má stále rostoucí tendenci.  I přesto je v dnes šance, získat úrok kolem 2 %, v ojedinělých případech dokonce pod tuto hranici. To je ale za předpokladu, že doložíte svoji bonitu a zvolíte takové splátkové období, jež danému úroku bude odpovídat. Jednoznačná odpověď na otázku, zda se vyplatí pořizovat investiční nemovitost za současných podmínek možná ani neexistujte. Ale právě díky tomu, že jde o individuální záležitost, může to být výhodná cesta právě pro vás.