Výpočet důchodu na internetu

Datum publikování: 07. 01. 2019
Chcete vědět, kolik dostanete peněz při odchodu do důchodu? Pak pro výpočet důchodu využijte praktickou online kalkulačku, která je dostupná na internetu 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Bezplatný nástroj, jež za vás provede výpočet důchodu.
Důchod má z pohledu sociálního zabezpečení hned několik odlišných podob. Setkat se můžete s pojmem invalidní důchod, vdovský důchod, sirotčí důchod i vojenský důchod. Tím nejznámějším je pochopitelně starobní důchod, jež je vyplácen z důchodového systému a člověk na něj má nárok ze zákona. To platí samozřejmě za předpokladu, že splnil dvě důležité podmínky. Je to věk umožňující odchod do důchodu a také doba minimálního pojištění.

Kdy je možné odejít do důchodu?

Odchod do důchodu se řídí pochopitelně příslušným zákonem a odvíjí se od toho, kdy jste se narodili. Osoby, které se narodili před rokem 1936 odchází do důchodu následně.
  • Muži v 60 let
  • Ženy v 53 až 57 letech podle počtu vychovaných dětí
Dalším časovým obdobím jsou roky 1936 až 1971, kdy dochází k pozvolnému vzrůstání důchodového věku, a to nejenom u mužů, ale také u žen. U žen je to vždy podle toho, zda vychovaly jedno až pět dětí a více. Pokud spadáte do kategorie občanů s rokem narození 1971 a více, pak se dopracujete ke konstantnímu důchodového věku 65 let.

Odpovídající délka pojištění

Výpočet důchodu, respektive nárok na něj samotný ovlivňují i další faktory. Mezi jeden z nejzásadnějších patří určitě potřebná délka pojištění, která se vždy vztahuje k roku, kdy dosáhnete důchodového věku. Jen pro představu uvedeme několik posledních let.
  • Odchod do důchodu v roce 2015 – potřebná doba pojištění 31 let
  • Odchod do důchodu v roce 2016 – potřebná doba pojištění 32 let
  • Odchod do důchodu v roce 2017 – potřebná doba pojištění 33 let
  • Odchod do důchodu v roce 2018 – potřebná doba pojištění 34 let
  • Odchod do důchodu po roce 2018 – potřebná doba pojištění 35 let
Pokud splníte potřebnou dobu pojištění pro odchod do důchodu a vejdete se do věkového limitu, můžete odejít do předčasného důchodu dříve. Tím se samozřejmě vystavujete tomu, že vám bude vyměřena úměrně menší výše důchodu. Pokud dosáhnete řádného důchodového věku dřív jak v 63 let, můžete o ten předčasný požádat o tři roky dříve. Jestliže takového věku dosáhnete po 63 letech, o předčasný důchod lze žádat až pět let dopředu, nejméně však v 60 letech.

Invalidní důchod

Kromě starobního důchodu je hodně častý také ten invalidní, který musí pochopitelně schválit Česká správa sociálního zabezpečení po určitém odpracování požadovaného počtu let a s tím, že vám ještě nebylo 65 let a nesplňujete podmínky starobního důchodu. Existují tři stupně invalidity dle poklesu vaší pracovní schopnosti.
  • Invalidita I. stupně při poklesu o 35 – 49 %
  • Invalidita II. stupně při poklesu o 50 – 69 %
  • Invalidita III. stupně při poklesu o 70 % a více

Výpočet důchodu online

Abyste se nemuseli potýkat se složitými vzorečky pro výpočet důchodu, využijte praktických nástrojů na internetu. Taková důchodová online kalkulačka vám na základě vstupních údajů dokáže spočítat orientační výši poměrně rychle a přesně. Stačí zadat rok, kdy vám má být přiznán důchod, počet let, kdy jste si řádně platili pojištění, popřípadě doplňující informace, jakými jsou předčasný důchod, přesluhování a podobně. Výpočet důchodu s internetovou kalkulačkou nebyl nikdy snazší, jako teď.