Výpočet výživného online

Datum publikování: 03. 01. 2019
Chcete znát výši výživného, kterou budete muset platit na své děti? Pak vám bude nápomocen výpočet výživného. Ten si pochopitelně nemusíte realizovat svépomocí, ale můžete k tomu využít vhodných online nástrojů na internetu.
Výživné je pojmem, se kterým se setkávají především manželé. Ti, kdo absolvovali rozvod a mají děti. Právě ten, kdo nemá děti ve svěřené péči musí platit výživné. A někdy to dokonce nebývá jenom na malé ratolesti a mladistvé, ale do určité míry také na bývalou partnerku nebo partnera. O tom už rozhoduje soud na základě daných okolností. Jestliže vás zajímá, jak je prováděn výpočet výživného, přinášíme vám v této souvislosti několik bližších informací.

Faktory ovlivňující velikost výživného

Toho, kdo bude mít vyživovací povinnost pochopitelně zajímá, jak vysoké výživné bude hradit. Tato částka se odvíjí od řady věcí. Jednou z nich je například to, jak vysoký máte měsíční příjem. A to ten celkový. To znamená nejenom ze zaměstnání, ale také třeba z vedlejší podnikatelské činnosti. Ono je vůbec přihlíženo k celkovému majetku toho, kdo má vyživovací povinnost a zároveň třeba k příjmu vaší nové partnery nebo partnera, s nímž budete žít ve zcela nové domácnosti. Výpočet výživného je zkrátka ovlivňován bezpočtem faktorů.
  • Věk dítěte
  • Náklady na školní potřeby a mimoškolní aktivity
  • Majetkové poměry před rozvodem
  • Počet dětí a podobně

Online kalkulačka pro výpočet výživného

Jak můžete správně tušit, výživné nelze vypočíst jen tak. O jeho skutečné výši musí vždy rozhodnout příslušný soud. Tím vám chceme naznačit, abyste se netrápili žádnými složitými vzorečky a jednoduše využili praktické online kalkulačky na internetu. Ta vám usnadní výpočet výživného v plném rozsahu. Stačí jen několik kliknutí myší a orientační výsledek vám bude znám se vším všudy. Obecně platí jednoduché pravidlo, jak se dopracovat alespoň k přibližné výši výživného na děti. Tím nejrychlejším způsobem je výpočet z čisté mzdy podle věku dítěte. Níže se můžete inspirovat.
  • Věk dítěte 0 – 5 let = 9 – 13 % z čisté mzdy
  • Věk dítěte 6 – 9 let = 11 – 15 % z čisté mzdy
  • Věk dítěte 10 – 14 let = 14 – 18 % z čisté mzdy
  • Věk dítěte 15 – 17 let = 17 – 21 % z čisté mzdy
  • Věk 18 let a více = 20 – 24 % z čisté mzdy
Velikost výživného se samozřejmě zvyšuje s věkem dítěte. Počítat musíte s tím, že vyživovací povinnost můžete mít i u dětí starších 18 let, a to za předpokladu, že budou ještě stále studovat.