Výpůjčka vs. zápůjčka. Znáte rozdíly mezi nimi?

Datum publikování: 07. 01. 2019
Víte, jaký je rozdíl mezi výpůjčkou a zápůjčkou? Tento článek vám objasní hlavní význam obou těchto pojmů a vy zjistíte, jak s nimi v rámci libovolného obchodního styku nakládat. Výpůjčka a zápůjčka, to není to samé, berte to na vědomí.
Výpůjčka, zápůjčka, půjčka. Tohle všechno jsou výrazy, se kterými se v současnosti můžete setkat dnes a denně. Každý z nich má svůj jasný význam a používá se jen v těch správných souvislostech, což řada lidí možná ani netuší. Někdo si dokonce může špatně myslet, že všechny tři pojmy znamenají ve své podstatě jedno a to samé. Pravda je to však pouze částečná. Následující řádky vám osvětlí toto téma a prozradí, co si představit pod jednotlivými výrazy.

Co je to výpůjčka?

Výpůjčka je definována občanským zákoníkem a má svou jasně danou podobu. Představit si pod ní můžete to, že si od někoho vypůjčíte konkrétní individuální věc, jež může mít charakter movitý, ale také nemovitý. Užívání takové věci je v rámci výpůjčky zcela bezúplatné, takže za tento proces vlastně nic neplatíte. Pokud by s využíváním této věci byl spjat související provoz, jde pochopitelně za vámi, jako za člověkem, který si danou věc vypůjčil. Poznamenat je třeba také to, že výpůjčka je obvykle dána na dobu určitou. Po jejím uplynutí věc musíte vrátit.

Co je to zápůjčka?

Zápůjčka je ve své podstatě půjčka. Ano, tento pojem se opět dostal do kurzu a vynutil si ho současný zákoník. Právě s pomocí zápůjčky máte možnost získat například úvěr libovolné výše, jež bude spojen s odpovídající splatností a splátkovými podmínkami. Kromě peněz to mohou být i jiné věci, které lze dělit třeba podle hmotnosti nebo počtu, ať už jsou to plodiny, suroviny a ostatní materiály. V oblasti úvěrového trhu je však zápůjčka spjata výhradně s finančním obnosem. Ještě před pár lety bychom stejný proces označovali jako půjčku, dnes už nám legislativa ukládá, že jej musíte prezentovat jako zápůjčku. Zápůjčka může pochopitelně nabývat dvou odlišných podob.
  • Zápůjčka úplná – To znamená, že navrácení konkrétní peněžní částky je spjato také s poplatkem za zápůjčku, ať už jde o jednorázovou sumu nebo úrok z jistiny.
  • Zápůjčka bezúplatná – V tomto případě vracíte tolik, kolik jste si půjčili, ani o korunu více. Typickým příkladem jsou třeba první půjčky zdarma.
Zápůjčka úplatná i bezúplatná mohou být realizovány také ústní formou. Je však pravda, že i z důvodu budoucích nesrovnalostí je vhodnější volit písemnou podobu.

Výhodná půjčka čili zápůjčka

Jestliže chcete využít zápůjčky pro financování libovolných potřeb, potom vám na závěr přinášíme ještě jeden praktický tip. Výběr vhodné půjčky provádějte vždy na základě důkladného porovnání jednotlivých produktů. Právě srovnávací servery vám ušetří čas a peníze při hledání ideální zápůjčky s výhodnými splátkovými podmínkami a řadou benefitů navíc.