Význam zkratky IBAN

Datum publikování: 21. 01. 2019
Víte, co znamená zkratka IBAN? Jde o mezinárodní číslo bankovního účtu, se kterým se můžete setkat především v rámci přeshraničního platebního styku. Zjistěte, v jakém formátu se IBAN uvádí a jak vypadá jeho elektronická a písemná podoba.
Pokud jste někdy v životě realizovali mezinárodní platební styk, určitě jste se setkali se zkratkou IBAN. Jde o mezinárodní číslo bankovního účtu, jež v originálním a plném znění vypadá takto – International Bank Account Number. Toto číslo se řídí standardem ISO 13616 a používá se nejenom v rámci Evropské unie, ale také při posílání peněz mezi řadou dalších světových zemí.

Od kdy se IBAN využívá v České republice?

Historie čísla IBAN sahá do druhé poloviny devadesátých let minulého století. V České republice se používá zhruba od roku 2002, o což se postarala Česká národní banka. Od roku 2007 spravuje tento národní formát známá společnost SWIFT. Do té doby to byla nejenom organizace ECBS, ale také Evropská rada pro platební styk.

Elektronický a písemný formát IBAN

IBAN je číslem, které je o něco delší nežli vaše klasické číslo bankovního účtu. A to z toho důvodu, že ve svém obsahu ukrývá ještě řadu dalších informací navíc. Takových, jež jsou zapotřebí právě v rámci mezinárodního platebního styku.

Narazit můžete na dvojí strukturu. Ta je v podstatě velice obdobná a může nabývat maximálního počtu 34 znaků podle dané země. Rozdíl je především mezi elektronickou a písemnou podobou.

  • Elektronická podoba IBAN – Zapisuje se bez jakýchkoliv mezer v jedné délce.
  • Písemná podoba IBAN – V rámci přehlednosti se zapisuje do skupin po čtyřech číslech.

Struktura IBAN na rozdíl od běžného bankovního účtu obsahuje také velká písmena. IBAN lze rozdělit na tři zásadní části.

  • 2 znaky definující kód země. Například pro Českou republiku je to zkratka CZ.
  • 2 znaky ve formě kontrolních číslic. Slouží jako efektivní ochrana proti chybně zadanému číslu účtu.
  • Až 30 znaků, za kterými se skrývá nejenom kód banky, ale hlavně samotné číslo bankovního účtu.

Takto navržená struktura IBAN následně přispívá k daleko rychlejší realizaci přeshraničního platebního styku. To znamená vždy, když se posílají peníze mezi jednotlivými státy.

Využijte praktický IBAN kalkulátor

IBAN číslo vašeho běžného účtu vám vždy prozradí mateřská banka. Velice často tento údaj naleznete také v internetovém nebo mobilním bankovnictví, a to především v obecných informacích o účtu.

Pokud se vám IBAN nechce hledat v prostředí vlastní banky, máte další možnost. Vsaďte na speciální IBAN kalkulačky, které vám dokáží na základě vašeho běžného čísla účtu vytvořit mezinárodní číslo účtu IBAN ve správném formátu. To pak můžete využít při potřebném platebním styku.