Vyznejte se v úrokových sazbách půjček

Datum publikování: 21. 01. 2019
Víte o tom, že úroková sazba není ledajakým pojmem, ale že se za ní může skrývat spousta informací? Přečtěte si o tom, na jaké typy úrokových sazeb můžete narazit. Jaké jsou velikosti aktuálních úroků a co se skrývá pod zkratkou RPSN.
Při výběru jakékoliv půjčky bankovního či nebankovního charakteru narazíte na jeden z nejdůležitějších parametrů. Je to úroková sazba, podle jejíž velikosti se řídí spousta potenciálních žadatelů o finance. Úrok však není jen tak obecným pojmem, jak by si mohl, kdo myslet. Nabývá hned několika podob, s nimiž vás seznámíme v následujících řádcích.

Nejprve si ale pojďme představit základní definici úroku. Jde o peněžní odměnu, kterou získá věřitel od dlužníka za to, že mu půjčil finance na určitou dobu. Velikost úroku ovlivňuje výši odměny, protože se vypočítává z jistiny. Na konci splatnosti je vždy třeba vrátit jistinu navýšenou o daný úrok.

Úrok platný v rámci časového období

Jak si asi každý mohl všimnout, úrok je udáván v procentech a za jeho hodnotou je vždy poznamenána zkratka dvou písmen. Většina žadatelů o peníze této zkratce nevěnuje moc pozornosti, což je pochopitelně špatně. Jde totiž o jednu z nejzásadnějších informací vypovídajících o tom, k jakému časovému údaji se úrok vztahuje. Laicky řečeno, za jaké období je daná částka úročena.
  • Zkratka p. d. neboli „per diem“ znamená denní úrokovou sazbu
  • Zkratka p. s. neboli „per septimanam“ znamená týdenní úrokovou sazbu
  • Zkratka p. m. neboli „per month“ znamená měsíční úrokovou sazbu
  • Zkratka p. q. neboli „per quartalem“ znamená čtvrtletní úrokovou sazbu
  • Zkratka p. s. neboli „per semestrem“ znamená půlroční úrokovou sazbu
  • Zkratka p. a. neboli „per annum“ znamená roční úrokovou sazbu
Uvedená zkratka je tedy pomyslným měřítkem při výpočtu nákladů na půjčku. Nutno však podotknout, že tento typ úroku ještě nemusí být tou finální vypovídající hodnotou, pokud jde o celkové náklady na úvěr.

Mnohem větší váhu má RPSN

Zkratka RPSN prezentuje název „roční procentuální sazba nákladů“. Časový údaj je tedy jasně daný a vztahuje se k roční době, což se mimochodem dobře počítá. Velkou výhodou RPSN je však to, že tento úrok v sobě kromě klasické úrokové sazby uvedené výše zahrnuje také všechny přidružené náklady. A nutno podotknout, že těch může být opravdu hodně podle toho, jaký typ půjčky zvolíte.

Jsou to například poplatky za vyřízení úvěru, vedení úvěrového účtu, čerpání finanční sumy a mnohé další administrativní platby.

Velikosti úrokových sazeb

V závislosti na typu konkrétní půjčky můžete pochopitelně narazit na odlišné velikosti úrokových sazeb. Ty nejmenší jsou spojeny s hypotékami, kde startují kolem 2,5 % a výše. Následují bankovní půjčky, za nimi jsou nebankovní půjčky a v konečném závěsu pak kreditní karty a jim podobné produkty, kde se může úroková sazba vyšplhat přes 18 %.

Výjimkou však není ani to, když narazíte na půjčku s nulovou úrokovou sazbou. Ta je kupodivu součástí nebankovního segmentu. Jde o první půjčku zdarma, která je primárně poskytována pouze novým klientům, a to jednou jedinkrát. Taková půjčka na zkoušku, jejíž výše nepřesáhne 10 000 Kč a splatnost 30 dnů. Pak lze skutečně tvrdit, že využíváte půjčku s nulovým úrokem. To znamená, že vracíte stejnou částku, jakou jste si půjčili, a to bez jakéhokoliv doplatku.

Při výběru úvěru vždy myslete na jediné. Nepodceňujte velikost té správné úrokové sazby.