Zástavní právo a vše podstatné

Datum publikování: 04. 03. 2019
Zástavní právo je pojmem, který hraje ve smluvním vztahu poměrně zásadní roli. Důkazem toho jsou zástavy nemovitostí u hypoték a spotřebitelských úvěrů. Přečtěte si o zástavním právu něco více a zjistěte jeho přesné podoby.

Zástavní právo je pojmem, s nímž se mimo jiné můžete setkat například při vyřizování hypotéčního úvěru nebo větší půjčky. Za tímto výrazem se skrývá poměrně jednoduchá definice. Jde o věcné právo k věci dalšího člověka pro případ, že nebude schopen hradit své finanční závazky.

Zjednodušeně řečeno, když si půjčíte peníze a uzavřete zástavní právo na vaši nemovitosti, banka pak při nesplácení může sáhnout po vašem majetku, z něhož uspokojí dané pohledávky. Jde tedy o vztah mezi dlužníkem a věřitelem, který se chrání před jeho nesprávnou splátkovou morálkou. Zástavní právo má pochopitelně oporu v zákonu. Od 1. ledna 2014 je upraveno v § 1309 až 1394 nového občanského zákoníku dle zákona č. 89/2012 Sb.

Jakou podobu může mít zástava?

Hned v úvodu jsme zmínili jedno z nejčastějších zástavních práv souvisejících s půjčkami, jímž je zástava nemovitosti. Nemusí to být pouze objekt, který z vypůjčených peněz chcete financovat. Ručit lze také budovou či pozemkem třetí osoby za předpokladu, že od ní získáte potřebný souhlas. Zástavou nemovitosti to však nekončí.

Zástava je přece jenom obecnějším pojmem, za nímž se mohou skrývat hmotné i nehmotné předměty a věci. Typickým příkladem jsou cenné papíry. Dále jsou to třeba současné nebo budoucí pohledávky, podíl v korporaci, ochranné známky, zemědělské skladní listy, ale i zaknihované cenné papíry a účty jejich vlastníků.

Zástavní právo podložené smlouvou

Aby mohlo dojít k zástavě nemovitosti nebo čehokoliv jiného, je samozřejmě zapotřebí uzavřít smlouvu mezi oběma subjekty, jak dlužníkem, tak věřitelem. Kromě té ústní či veřejné listiny je nejčastěji uzavírána písemná smlouva. Ne nadarmo se říká, co je psáno, to je dáno.

Taková smlouva je obvykle vyhotovena dle řádných právních norem a obdrží ji vždy všichni zúčastnění daného smluvního vztahu. Mnohdy je také předávána třetí osobě, popřípadě ukládána do úschovny.

Její zánik je nejčastěji spojen s uhrazením dlužného závazku. Pokud to opět vzneseme na uvedený příklad s hypotékou nebo půjčkou, zástavní právo na nemovitost zaniká v den, kdy plnohodnotně splatíte své peněžní závazky, potažmo dochází k zániku zajištěné pohledávky. U veřejných seznamů je třeba o výmaz zástavy žádat z vlastní iniciativy.

Atypická zástavní práva

Setkat se pochopitelně nemusíte pouze s klasickým zástavním právem popisovaným výše. Narazit můžete i na specifická zástavní práva, jež jsou spojena s určitými procesy nebo výjimkami. Jsou to například čtyři níže uvedená zástavní práva.

  • Soudcovské zástavní právo
  • Podzástavní právo
  • Pohyblivé zástavní právo
  • Uvolněné zástavní právo